Trwa ładowanie...
d1m99at
d1m99at
espi

RAJDY4X4 S.A. - Informacje o transakcjach na akcjach spółki (26/2013)

RAJDY4X4 S.A. - Informacje o transakcjach na akcjach spółki (26/2013)
Share
d1m99at

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-10-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RAJDY4X4 S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacje o transakcjach na akcjach spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Rajdy 4x4 S.A. niniejszym informuje , o otrzymaniu w dniu dzisiejszym tj. 28.10.2013 r. zawiadomienia od Pani Alicji Wiaderek o sprzedaży w dniu 25.10.2013 r. akcji Emitenta . Po przeprowadzeniu ww transakcji udział Pani Alicji Wiaderek w kapitale Emitenta i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki uległ zmianie . Przed w/w zmianą Pani Alicja Wiaderek posiadała 2.905.445 akcji ( słownie : dwa miliony dziewięćset pięć tysięcy czterysta czterdzieści pięć ) akcji spółki , które reprezentują 35,67% ( słownie : trzydzieści pięć i 67/100 ) udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 2.905.445 ( słownie : dwa miliony dziewięćset pięć tysięcy czterysta czterdzieści pięć ) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ,co stanowi 35,67% ( słownie : trzydzieści pięć i 67/100 ) ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu . Po rozliczeniu ww transakcji z dnia 25.10.2013r. p. Alicja Wiaderek posiada 2.623.948 akcji ( słownie : dwa miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset
czterdzieści osiem ) akcji spółki , które reprezentują 32,22% ( słownie : trzydzieści dwa i 22/100 ) udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniają do wykonywania 2.623.948 ( słownie : dwa miliony sześćset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset czterdzieści osiem ) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki ,co stanowi 32,22% ( słownie : trzydzieści dwa i 22/100 ) ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu . | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-29 Piotr Wiaderek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m99at

Podziel się opinią

Share
d1m99at
d1m99at