Trwa ładowanie...
d1hw29n

RANK PROGRESS S.A. - Informacje o transakcjach na akcjach Rank Progress S.A. (3/2013)

RANK PROGRESS S.A. - Informacje o transakcjach na akcjach Rank Progress S.A. (3/2013)

Share
d1hw29n

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RANK PROGRESS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacje o transakcjach na akcjach Rank Progress S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Rank Progress S.A. ("Emitent", Spółka") informuje, iż w dniu 28 stycznia 2013 r. Spółka powzięła wiadomość w trybie art. 160 "Ustawy z o obrocie instrumentami finansowymi" z dn. 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 183, poz. 1538), przy uwzględnieniu postanowień § 2 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z 15 listopada 2005 r. "W sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi (?) o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych w 2012 roku, których wartość nie przekroczyła łącznie równowartości 5.000 EURO, przeliczonej według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu zawarcia transakcji, przeprowadzonych przez osoby zobowiązane. Pan Dariusz Domszy, Wiceprezes Zarządu Rank Progress S.A., objął w dniu 15 listopada 2012 r. 5.000 szt. akcji serii D po cenie 0,10 PLN za każdą akcję. Pan Mariusz Kaczmarek, Członek Zarządu Rank Progress S.A., objął w dniu 15 listopada 2012 r. 5.000 szt. akcji serii D po cenie 0,10 PLN za każdą
akcję. Pan Jakub Górski, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Rank Progress S.A., objął w dniu 15 listopada 2012 r. 3.000 szt. akcji serii D po cenie 0,10 PLN za każdą akcję. Pan Piotr Kowalski, Członek Rady Nadzorczej Rank Progress S.A., objął w dniu 15 listopada 2012 r. 3.000 szt. akcji serii D po cenie 0,10 PLN za każdą akcję. Objęcie akcji miało miejsce poza rynkiem giełdowym w zamian za warranty przydzielone z tytułu programu motywacyjnego. W/w osoby wyraziły zgody na publikację danych osobowych. Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 "Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi(?)"; § 2 ust. 5 RMF z dnia 15 listopada 2005 r. "W sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi(..)" | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1hw29n

| | | RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | RANK PROGRESS S.A. | | Developerska (dev) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 59-220 | | Legnica | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Złotoryjska | | 63 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (76) 746 77 71 | | (76) 746 77 70 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@rankprogress.pl | | www.rankprogress.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 691-19-97-774 | | 390576060 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-28 Dariusz Domszy Wiceprezes Zarządu Dariusz Domszy
2013-01-28 Mariusz Kaczmarek Członek Zarządu Mariusz Kaczmarek

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1hw29n

Podziel się opinią

Share
d1hw29n
d1hw29n