Trwa ładowanie...
d1hntnf
d1hntnf
espi

RANK PROGRESS S.A. - Nabycie przez Rank Progress S.A. obligacji serii E Emitenta od spółki zależn ...

RANK PROGRESS S.A. - Nabycie przez Rank Progress S.A. obligacji serii E Emitenta od spółki zależnej Rank Müller Jelenia Góra Sp. z o.o. i od Clarriford Limited. (45/2014)
Share
d1hntnf

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 45 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-21 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | RANK PROGRESS S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Nabycie przez Rank Progress S.A. obligacji serii E Emitenta od spółki zależnej Rank Müller Jelenia Góra Sp. z o.o. i od Clarriford Limited. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: ?Emitent?) informuje, iż w dniu 21 listopada 2014 r. na podstawie umów nabycia obligacji Emitent nabył wszystkie wyemitowane przez siebie 18.000 sztuk obligacji serii E o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 18.000.000,00 zł, w celu ich umorzenia na podstawie art. 25 ustawy o obligacjach. 12.800 sztuk obligacji zostało nabyte od spółki zależnej Rank Müller Jelenia Góra Sp. z o.o. (dalej: ?Zbywca1?) z siedzibą w Legnicy, a 5.200 sztuk obligacji - od spółki Clarriford Limited (dalej: ?Zbywca2?) z siedzibą na Cyprze. Obligacje serii E są zdematerializowane i zarejestrowane w ewidencji obligacji prowadzonej przez Copernicus Securities S.A. (dalej: ?Ewidencja Obligacji?). W zamian za przeniesienie praw z obligacji Emitent zobowiązał się zapłacić na rzecz Zbywcy1 1.038,15 zł za jedną obligację, czyli łącznie kwotę 13.288.320,00 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r., natomiast na rzecz Zbywcy2 Emitent zobowiązał się zapłacić 1.038,15 zł za
jedną obligację, czyli łącznie kwotę 5.398.380,00 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2014 r. Prawa z obligacji zostaną przeniesione na Emitenta z chwilą dokonania w Ewidencji Obligacji zapisu wskazującego na osobę nabywcy, przy czym przeniesienie praw może nastąpić przed dniem spełnienia świadczenia pieniężnego. O możliwości przeprowadzenia ww. transakcji Emitent informował raportem bieżącym 40/2014 w dniu 30 sierpnia 2014 r. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymagających przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
RANK PROGRESS S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-220 Legnica
(kod pocztowy) (miejscowość)
Złotoryjska 63
(ulica) (numer)
(76) 746 77 71 (76) 746 77 70
(telefon) (fax)
sekretariat@rankprogress.pl www.rankprogress.pl
(e-mail) (www)
691-19-97-774 390576060
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-21 Jan Mroczka Prezes Zarządu Jan Mroczka

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1hntnf

Podziel się opinią

Share
d1hntnf
d1hntnf