Trwa ładowanie...
dlkje82

RANK PROGRESS S.A. - Podpisanie aneksów do znaczących umów kredytowych (16/2015)

RANK PROGRESS S.A. - Podpisanie aneksów do znaczących umów kredytowych (16/2015)

Share
dlkje82

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | RANK PROGRESS S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie aneksów do znaczących umów kredytowych | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Rank Progress S.A. (dalej: ?Emitent?) informuje, iż w dniu 20 lutego 2015 r. spółka zależna Progress XIII Sp. z o.o. (dalej: ?Progress XIII?) podpisała z Bankiem Zachodnim WBK S.A. (dalej: ?Bank?) dwa aneksy do dwóch umów kredytowych zawartych z Bankiem przez spółkę Progress XIII na finansowanie Galerii Piastów w Legnicy. Na dzień 30 września 2014 r. kredyty te były wykazane w kwartalnym sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Rank Progress (dalej: ?Grupa Kapitałowa?) jako zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 171.395 tys. zł. Na podstawie podpisanych aneksów ustalono, iż termin zapadalności obu kredytów przypada na dzień 31 grudnia 2017 r. z prawem Progress XIII do przedłużenia tego terminu do dnia 31 grudnia 2019 r. przy założeniu spełnienia przez Progress XIII warunków ustalonych aneksami. W wyniku zawarcia aneksów, zobowiązanie z tytułu obu kredytów wobec Banku, które na dzień 20 lutego 2015 r. wynosi 37.860.961,11 EUR tj. 158.258.817,44 PLN po średnim kursie NBP z tego dnia,
zostanie wykazane w sprawozdaniu z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej jako zobowiązanie długoterminowe. W konsekwencji, wydłużenie terminu spłaty będzie miało istotny pozytywny wpływ na poziom kapitału obrotowego oraz wskaźniki płynności. Zarząd Rank Progress S.A. uznał tą informację za informację poufną, ze względu na wartość, zmianę terminu i warunków umów kredytowych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dlkje82

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RANK PROGRESS S.A. | | Developerska (dev) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 59-220 | | Legnica | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Złotoryjska | | 63 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (76) 746 77 71 | | (76) 746 77 70 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@rankprogress.pl | | www.rankprogress.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 691-19-97-774 | | 390576060 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-20 Jan Mroczka Prezes Zarządu Jan Mroczka

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dlkje82

Podziel się opinią

Share
dlkje82
dlkje82