Trwa ładowanie...
d2azpsg
espi

RANK PROGRESS S.A. - Umowa przeniesienia praw do nieruchomości (20/2011)

RANK PROGRESS S.A. - Umowa przeniesienia praw do nieruchomości (20/2011)
Share
d2azpsg

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-05-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RANK PROGRESS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa przeniesienia praw do nieruchomości | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Rank Progress S.A. (Emitent) informuje, iż w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2011, w dniu 27 maja 2011 roku została podpisana umowa przeniesienia praw do nieruchomości tytułem wykonania układu w postępowaniu upadłościowym z JOGRA 2 Sp. z o.o. Zgodnie z zawartą umową przeniesienia praw do nieruchomości położonych we Wrocławiu przy ulicy Wejherowskiej numer 25-29, ulicy Białowieskiej numer 2-4, a składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 5/4, 5/5 i 5/6, z obrębu Popowice, o łącznym obszarze 5,8371 ha wraz z posadowionymi na tych działkach budynkach, budowlach i urządzeniach, stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności, dla której to Nieruchomości Sąd Rejonowy dla Wrocławia ? Krzyków we Wrocławiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą WR1K/00094629/0 (Nieruchomość) tytułem wykonania postanowień układu w zamian za kwotę stanowiącą równowartość 29,98% wierzytelności przysługującej Rank Progress S.A. względem - Spółki JOGRA 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w upadłości układowej z siedzibą we Wrocławiu, tj. za kwotę 19.429.991,40 zł. (dziewiętnaście milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści groszy) przenosi na Rank Progress S.A. udział wynoszący 3/10 (trzy przez dziesięć) części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości i prawie własności budynków, budowli i urządzeń na niej posadowionych stanowiących odrębną nieruchomość, bez konieczności zapłaty ceny lub jakiegokolwiek innego świadczenia wzajemnego. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RANK PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
RANK PROGRESS S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-220 Legnica
(kod pocztowy) (miejscowość)
Złotoryjska 63
(ulica) (numer)
(76) 746 77 71 (76) 746 77 70
(telefon) (fax)
sekretariat@rankprogress.pl www.rankprogress.pl
(e-mail) (www)
691-19-97-774 390576060
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-27 Jan Mroczka Prezes Zarządu Jan Mroczka

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2azpsg

Podziel się opinią

Share
d2azpsg
d2azpsg