Trwa ładowanie...
d3my4di

Raport ze spółek

Raport ze spółek.

Share
d3my4di

GINO ROSSI
28.12 Zarząd Gino Rossi S.A. poinformował, w nawiązaniu do raportów RB 46/2010 i RB 48/2010, o podpisaniu w dniu 27 grudnia 2010r. Ogólnych Warunków Transakcji, pomiędzy spółką Gino Rossi S.A. a Grupą Private Equity. Ogólne warunki zawarcia transakcji są związane z zakupem 100% akcji spółki Simple Creative Products S.A. od Spółki Gino Rossi S.A. i staną się integralnym elementem przyszłej Umowy Sprzedaży Akcji. Wycena Spółki Simple Creative Products S.A. przy zachowaniu określonych w umowie parametrach wynosi 90 mln. PLN. Ogólne Warunki Transakcji przewidują negocjowanie treści Umowy Sprzedaży Akcji w taki sposób, by Umowa została podpisana najpóźniej w okresie 3 miesięcy od dnia podpisania Ogólnych Warunków Transakcji.

SECOGROUP
28.12 Zarząd SECO/WARWICK S.A. poinformował, iż w dniu 28.12 powziął informację o zawarciu z dniem 23.12.2010 roku przez spółkę zależną Retech Systems LLC z siedzibą w USA oraz spółkę LLP POSUK Titanium z siedzibą w Republice Kazachstanu umowy na wykonanie i dostawę urządzenia do topienia i rafinacji tytanu. Umowa została zawarta na okres od 23.12.2010 roku do 22.05.2013 roku i jej wartość wynosi 21 561 924 USD (65 382 222 PLN). Dostawa wyżej wymienionych urządzeń odbywać się będzie sukcesywnie w czasie trwania umowy, wg określonego w umowie harmonogramu. Zgodnie z postanowieniami podpisanej umowy w przypadku kwestii spornych obowiązywać będzie postępowanie arbitrażowe prowadzone zgodnie z postanowieniami przepisów proceduralnych Instytutu Arbitrażowego Izby Handlowej w Sztokholmie przy obowiązującym prawie Szwedzkim oraz zasadach UNCITRAL.

d3my4di

Podziel się opinią

Share
d3my4di
d3my4di