Trwa ładowanie...
d2pbfb2

Ratyfikacja paktu fiskalnego zwykłą większością głosów - rząd

...

Share
d2pbfb2

21.11. Warszawa (PAP) - Rząd proponuje zastosowanie w przypadku paktu fiskalnego ratyfikacji zwykłą większością głosów w Sejmie i Senacie - dowiedziała się w środę PAP w MSZ.

We wtorek rząd zaakceptował wniosek szefa MSZ o ratyfikację paktu fiskalnego (za zgodą wyrażoną w ustawie) i przyjął projekt ustawy w tej sprawie.

PAP dowiedziała się w środę w MSZ, że w załączonym do uchwały Rady Ministrów uzasadnieniu rząd proponuje zastosowanie w przypadku paktu fiskalnego trybu opisanego w art. 89 ust. 1 Konstytucji.

Tryb ten został uznany za właściwy przez ekspertów Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Finansów i Rządowego Centrum Legislacyjnego - poinformowało w środę PAP biuro prasowe MSZ.

d2pbfb2

Jak podkreślono, MSZ zasięgnęło w tej sprawie opinii czterech ekspertów zewnętrznych - profesorów prawa europejskiego i konstytucyjnego. Wszyscy opowiedzieli się za zastosowaniem art. 89 Konstytucji RP - poinformował resort.

MSZ podkreśla, że zastosowanie trybu art. 89 ust. 1 to tzw. "duża ratyfikacja"; z kolei "małą ratyfikacją" nazywana jest ratyfikacja niewymagająca zgody wyrażonej w ustawie.

Konstytucja przewiduje też ratyfikację w trybie art. 90; mówi on, że Polska może na podstawie umowy międzynarodowej przekazać organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państwowej w niektórych sprawach.

Ustawa, wyrażająca zgodę na ratyfikację takiej umowy jest uchwalana przez Sejm oraz Senat większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów i senatorów.

d2pbfb2

Podpisany 30 stycznia w Brukseli pakt fiskalny wymusza większą dyscyplinę w finansach publicznych, zwłaszcza w państwach eurolandu. Ustanawia on nowe, bardziej automatyczne sankcje za łamanie dyscypliny, w tym nowej reguły wydatkowej. Traktat ma wejść w życie w 2013 r., po ratyfikacji w 12 krajach euro. Polskę będzie obowiązywał dopiero wtedy, gdy przyjmie unijną walutę.

W Sejmie sprawa ratyfikacji paktu może napotkać opór części opozycji. Poseł PiS Joachim Brudziński mówił niedawno PAP, że pakt fiskalny "pozbawia nas części suwerenności". Zapowiedział też, że jeśli ratyfikacja będzie odbywać się w trybie art. 89 konstytucji, to jego partia złoży skargę do Trybunału Konstytucyjnego zarówno ws. trybu przyjmowania paktu, jak i jego treści. Krytyczne stanowisko wobec paktu zajęli przedstawiciele Solidarnej Polski.

Za ratyfikacją paktu opowiadają się: PSL, Ruch Palikota i SLD. Sojusz zgłaszał jednak wątpliwości co do trybu ratyfikacji.

Źródła w rządzie, z którymi w środę rozmawiała PAP, przyznają, że temat paktu fiskalnego jest bardzo wrażliwy i merytorycznie trudny. "Nie ma co ukrywać, że są pewne wątpliwości, są pewne argumenty, które przy jakiejś rozbudowanej interpretacji mogłyby wskazywać, że jednak art. 90 mógłby być zastosowany. Ale to są słabe, mniejszościowe argumenty" - mówią.

d2pbfb2

Rozmówcy PAP podkreślają, że jeśli rozmawia się z ekspertami, to 90 proc. z nich opowiada się za ratyfikacją paktu fiskalnego w trybie art. 89. konstytucji, wskazując, że nie ma przekazania kompetencji, o którym mowa w art. 90 ustawy zasadniczej.

Według art. 89 ust. 1 konstytucji ratyfikacja przez Polskę umowy międzynarodowej i jej wypowiedzenie wymaga uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie, jeżeli umowa dotyczy: pokoju, sojuszy, układów politycznych lub układów wojskowych; wolności, praw lub obowiązków obywatelskich określonych w Konstytucji; członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w organizacji międzynarodowej; znacznego obciążenia państwa pod względem finansowym; spraw uregulowanych w ustawie lub w których konstytucja wymaga ustawy.

Agata Jabłońska-Andrzejczuk (PAP)

hgt/ par/ bk/ jtt/

d2pbfb2

Podziel się opinią

Share
d2pbfb2
d2pbfb2