Trwa ładowanie...
d2390po

REINHOLD EUROPE AB - Acquisition of assets of significant value / Nabycie aktywów o znacznej wart ...

REINHOLD EUROPE AB - Acquisition of assets of significant value / Nabycie aktywów o znacznej wartości (4/2015)

Share
d2390po

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | REINHOLD EUROPE AB | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Acquisition of assets of significant value / Nabycie aktywów o znacznej wartości | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Reinhold Europe AB (The Company), hereby announces that The Company?s subsidiary ? Liberg Sweden AB, on 5th May 2015, acquired the Swedish scaffolding operations from Bilfinger Industrial Services Sweden AB. Through the acquisition, which fits well with the existing operations, The Company becomes one of the market leaders within the Swedish scaffolding industry. At the time of the acquisition, the Bilfinger operations had an annual turnover of MSEK 160, over 6,000 tonnes of scaffolding material and approximately 150 assembly workers (60 employees and some 90 subcontractors) at 7 locations throughout the country. According to the agreement signed all staff, both assembly workers and management, will be transferred to Reinhold Europe. The acquisition is carried out through a transfer of assets and liabilities, where Reinhold Europe takes over the complete scaffolding operation from Bilfinger Industrial Services Sweden AB. The transaction price is MSEK 90, and payment will be carried out in two tranches.
The acquisition is loan financed from the principal owner and new investors to the company. The plan is that loans will be repaid through a combination of new share issues and bank loans. The transfer of ownership took place at signing. There are no connections between The Company, its subsidiaries and Bilfinger Industrial Services Sweden AB. The acquisition is concerned as an acquisition of assets of significant value, as their value exceed 10% of The Company?s net asset value. _______________________________________ Reinhold Europe AB (Spółka)
, niniejszym informuje, że jej podmiot zależny ? spółka Liberg Sweden AB, w dniu 5 maja 2015 r. nabył od spółki Bilfinger Industrial Services Sweden AB zorganizowaną część przedsiębiorstwa, zajmującą się dostarczaniem systemów rusztowań. W wyniku dokonanej akwizycji, która uzupełnia działalność prowadzoną obecnie przez Spółkę, Spółka staje się jednym z liderów w rynku systemów rusztowań w Szwecji. W chwili zawarcia transakcji, nabywane
przedsiębiorstwo generowało roczny obrót na poziomie 160 milionów koron szwedzkich, dostarczając ponad 6 tys. ton materiału i zatrudniając ok. 150 pracowników (w tym ok. 60 pracowników własnych i ok. 90 podwykonawców) w 7 lokalizacjach na terenie Szwecji. Zgodnie z podpisaną umową, wszyscy pracownicy (zarówno pracownicy konstrukcyjni, jak i management), zostają przejęci przez grupę Reinhold Europe AB. Transakcja jest realizowana jako przejęcie zarówno składników majątkowych przedsiębiorstwa, jak i jego zobowiązań, przy czym nabywca przejmuje całą działalność związaną z systemami rusztowań, prowadzoną dotąd przez Bilfinger Industrial Services Sweden AB. Cena za nabywane przedsiębiorstwo wynosi 90 milionów koron szwedzkich, a płatność zostanie zrealizowana w dwóch transzach. Transakcja jest finansowana z pożyczki, udzielanej przez akcjonariusza Spółki i osoby trzecie. Pożyczka zostanie spłacona częściowo poprzez środki pozyskane z nowej emisji akcji, a częściowo zrefinansowana kredytem bankowym. | | | | | | |
| | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2390po

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | REINHOLD EUROPE AB | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | REINHOLD EUROPE AB | | Developerska (dev) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 111 20 | | Sztokholm | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Gamla Brogatan | | 32, 2tr | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +46 8 562 458 30 | | +46 8 545 284 79 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | . | | . | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-06 Lars Wikström członek rady dyrektorów/Member of the Board
2015-05-06 Waldemar Tevnell członek rady dyrektorów/Member of the Board

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2390po

Podziel się opinią

Share
d2390po
d2390po