Trwa ładowanie...
d196h5r

REINHOLD EUROPE AB - Zawiadomienie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy / No...

REINHOLD EUROPE AB - Zawiadomienie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy / Notice to attend the Annual General Shareholders Meeting (16/2014)

Share
d196h5r

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | REINHOLD EUROPE AB | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy / Notice to attend the Annual General Shareholders Meeting | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Reinhold Europe AB (Spółka)
ogłasza, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbędzie się 26 czerwca 2014 r., o godz. 16.00, ul. Nybrogatan 59 w Sztokholmie. Porządek obrad oraz pozostałe informacje, w tym dotychczas obowiązujące postanowienia statutu spółki oraz treść proponowanych zmian, a także wzór dokumentu pełnomocnictwa do udziału w zgromadzeniu akcjonariuszy, znajdują się w załączniku do niniejszego raportu, a także są możliwe do pobrania ze strony internetowej Spółki. Reinhold Europe AB (publ) hereby announces that an Annual General Meeting of shareholders will take place on 26 of June 2014 at 16.00 at Nybrogatan 59, Stockholm. Proposed Agenda along with further information, including current version of articles of association and changes proposal, template of the Power of Attorney to participate in shareholders meeting are attached to the report and are available on the Company?s website. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | 1.1 NOTICE AGM_ Reinhold Europe ABEng.pdf | Zawiadomienie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy na dzień 26 czerwca 2014 r./ Notice to attend AGM on June 26, 2014 - English version | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | 1. KALLELSE TILL AGM
Reinhold Europe AB_Swe.pdf | Zawiadomienie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy na dzień 26 czerwca 2014 r./ Notice to attend AGM on June 26, 2014 - Swedish version | | | | | | | | |
| | | Articles_ofassociationReinholdEuropeAB.pdf | Dotychczas obowiązujące postanowienia statutu spółki Reinhold Europe AB / Current version of Articles of Association of Reinhold Europe AB | | | | | | | | |
| | | AriclesofassociationReinholdEuropeABAGM2014proposal.pdf | Treść proponowanych zmian w statucie spółki Reinhold Europe AB / Proposed version of Articles of Association of Reinhold Europe AB | | | | | | | | |
| | | PowerofAttorneyReinholdEuropeABAGM2014ENG.pdf | Dokument pełnomocnictwa do udziału w zwyczajnym walnym zgromadzeniu akcjonariuszy - wersja polsko-angielska/ Power of Attorney for Annual General Meeting ? Polish-English version | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d196h5r

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | REINHOLD EUROPE AB | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | REINHOLD EUROPE AB | | Developerska (dev) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 111 20 | | Sztokholm | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Gamla Brogatan | | 32, 2tr | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | +46 8 562 458 30 | | +46 8 545 284 79 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | biuro@rubiconpartners.pl | | www.rubiconpartners.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 5251347519 | | 010952945 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-27 Padraic Coll członek rady dyrektorów/Member of the Board of Directors
2014-05-27 Grzegorz Golec członek rady dyrektorów/Member of the Board of Directors

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d196h5r

Podziel się opinią

Share
d196h5r
d196h5r