Trwa ładowanie...
d4exd3o
d4exd3o
espi

RELPOL - Korekta raportu nr 66/2011 dotyczącego zwiększenia stanu posiadania akcji spółki przez c...

RELPOL - Korekta raportu nr 66/2011 dotyczącego zwiększenia stanu posiadania akcji spółki przez członka Rady Nadzorczej. Znaczne pakiety. (66/2011)
Share
d4exd3o

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 66 | / | 2011 | K | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RELPOL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu nr 66/2011 dotyczącego zwiększenia stanu posiadania akcji spółki przez członka Rady Nadzorczej. Znaczne pakiety. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Relpol S.A. w Żarach informuje, że w dniu 7 listopada 2011 r., otrzymał korektę zawiadomień w sprawie nabycia akcji spółki złożonych przez p. Adama Ambroziaka, będącego Przewodniczącym Rady Nadzorczej Relpol S.A. Korekta dotyczy sprostowania błędnie wskazanej w zawiadomieniach liczby akcji, w związku z nieuwzględnieniem jednej transakcji z dnia 21.10.2011 oraz transakcji z 24.10.2011 r. Po uwzględnieniu sprostowania zawiadomień o transakcjach prawidłowa treść raportu 66/2011 powinna brzmieć: Na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Pan Adam Ambroziak poinformował, że w dniach od 20 do 24 października 2011 r. nabył w sumie 64.106 akcji Relpol S.A. po średniej cenie 4,34 zł za jedną akcję. Na podstawie art. 69 pkt 2 ust. 1a Ustawy o ofercie publicznej p. Adam Ambroziak poinformował również o stanie posiadania akcji i udziale w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu (WZ). W związku z nabywaniem akcji spółki od 28.06.2011 do 24.10.2011 r.
nastąpiło zwiększenie zaangażowania p. Ambroziaka w kapitale Relpol S.A. o 2,29% i zwiększenie udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu. Przed zmianą p. Adam Ambroziak posiadał 2.408.088 akcji Relpol S.A, które stanowiły 25,06% kapitału zakładowego spółki oraz dawały prawo do 2.408.088 głosów na WZ, co odpowiadało 25,06% ogólnej liczby głosów na WZ. Po zmianie i rozliczeniu sesji z dnia 24 października 2011 r. p. Adam Ambroziak posiada 2.628.417 akcji Relpol S.A, które stanowią 27,35% kapitału zakładowego spółki oraz dają prawo do 2.628.417 głosów na WZ, co odpowiada 27,35% ogólnej liczby głosów na WZ. Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie i art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RELPOL SA
(pełna nazwa emitenta)
RELPOL Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
68-200 Żary
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul.11 listopada 37
(ulica) (numer)
(0-68) 47 90 800 (0-68) 374 38 66
(telefon) (fax)
relpol@relpol.com.pl www.relpol.com.pl
(e-mail) (www)
928-000-70-76 970010355
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-07 Rafał Gulka

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4exd3o

Podziel się opinią

Share
d4exd3o
d4exd3o