Trwa ładowanie...
d3r12fk
d3r12fk
espi

REMAK - Aneks do znaczącej umowy. (2/2015)

REMAK - Aneks do znaczącej umowy. (2/2015)
Share
d3r12fk
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-26
Skrócona nazwa emitenta
REMAK
Temat
Aneks do znaczącej umowy.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr RB3/2014, Zarząd REMAK SA podaje do wiadomości, iż Spółka w dniu 26 stycznia 2015 roku otrzymała podpisany aneks do umowy pożyczki z dnia 27 stycznia 2014 roku, który przedłuża termin spłaty pożyczki na 31 grudnia 2015 roku. Oprocentowanie pożyczki ustalono na warunkach rynkowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK SA
(pełna nazwa emitenta)
REMAK Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
45-955 Opole
(kod pocztowy) (miejscowość)
Zielonogórska 3
(ulica) (numer)
077 4552011 077 4559850
(telefon) (fax)
remak@remak.com.pl www.remak.com.pl
(e-mail) (www)
754-00-13-369 530916125
(NIP) (REGON)
d3r12fk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-26 Aleksandra Kowalska wiceprezes
2015-01-26 Gabriela Cebula prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3r12fk

Podziel się opinią

Share
d3r12fk
d3r12fk