Trwa ładowanie...
d4g8lfh

REMAK - Podpisanie znaczącej umowy. (38/2012)

REMAK - Podpisanie znaczącej umowy. (38/2012)

Share
d4g8lfh
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2012
Data sporządzenia: 2012-11-21
Skrócona nazwa emitenta
REMAK
Temat
Podpisanie znaczącej umowy.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd REMAK SA podaje do wiadomości, że w dniu 21 listopada 2012 roku uzyskano informację o podpisaniu kontraktu pomiędzy: Alstom Boiler Deutschland GmbH - zleceniodawca, a REMAK SA jako - zleceniobiorca. Przedmiotem kontraktu jest wykonanie montażu części ciśnieniowej dla nowego bloku opalanego węglem kamiennym w Elektrowni GKM Mannhaim, Niemcy. Łączna wartość umowy wynosi 8.500 tys. EUR (równowartość 35.165 tys. zł). Zadanie realizowane będzie do lipca 2013 roku. Łączna wysokość kar za nieterminową realizacje prac - do 12% łącznej wartości umowy. Kryterium uznania umowy za znaczącą stanowi 10% kapitałów własnych emitenta.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4g8lfh

| | | PRZEDSIĘBIORSTWO MODERNIZACJI URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH REMAK SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | REMAK | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 45-955 | | Opole | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Zielonogórska | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 077 4552011 | | 077 4559850 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | remak@remak.com.pl | | www.remak.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 754-00-13-369 | | 530916125 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-21 Aleksandra Kowalska wiceprezes
2012-11-21 Gabriela Cebula prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4g8lfh

Podziel się opinią

Share
d4g8lfh
d4g8lfh