Trwa ładowanie...
d3p3vsv
espi

REMEDIS S.A. - Drugie zawiadomienie o zamierze połączenia (3/2013)

REMEDIS S.A. - Drugie zawiadomienie o zamierze połączenia (3/2013)
Share
d3p3vsv
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2013 KNF
Data sporządzenia: 2013-02-27
Skrócona nazwa emitenta
REMEDIS S.A.
Temat
Drugie zawiadomienie o zamierze połączenia
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd spółki Remedis SA, w trybie art.504 kodeksu spółek handlowych (k.s.h.), po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy tej spółki o zamiarze jej połączenia ze spółką Inwest Consulting SA. Połączenie ma być dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki Inwest Consulting SA na spółkę Remedis SA. Począwszy od dnia 30 stycznia 2013 roku, aż do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, na którym zostanie podjęta uchwała w sprawie połączenia, akcjonariusze Remedis SA mogą się zapoznawać z dokumentami wymienionymi w art.505 §1 pkt 1 - 3 k.s.h., w siedzibie Remedis SA przy ulicy Romka Strzałkowskiego 5/7 w Poznaniu. Plan połączenia jest bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Remedis SA (www.remedis.eu) i będzie dostępny nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia. W związku z tym Plan połączenia nie został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (art.500 §21 k.s.h.).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

REMEDIS S.A.
(pełna nazwa emitenta)
REMEDIS S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-854 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Romka Strzałkowskiego 5/7
(ulica) (numer)
(61) 66 57 800 (61) 66 57 809
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
781-179-27-48 300464078
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-27 Marcin Wyszogrodzki Prokurent Marcin Wyszogrodzki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3p3vsv

Podziel się opinią

Share
d3p3vsv
d3p3vsv