Trwa ładowanie...
dowo6bj
espi

RESBUD - Korekta raportu nr 46/2012 z dnia 29.10.2012r. ? Zawarcie aneksu do umowy pożyczki z dni...

RESBUD - Korekta raportu nr 46/2012 z dnia 29.10.2012r. ? Zawarcie aneksu do umowy pożyczki z dnia 02.04.2012r. (46/2012)
Share
dowo6bj

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 46 | / | 2012 | K | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RESBUD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu nr 46/2012 z dnia 29.10.2012r. ? Zawarcie aneksu do umowy pożyczki z dnia 02.04.2012r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd RESBUD S.A. z siedzibą w Rzeszowie niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego nr 46/2012 opublikowanego w dniu 29.10.2012r. w sprawie zawarcia aneksu do umowy pożyczki pieniężnej z pożyczkodawcą spółką MILA4 Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, w zakresie zmiany terminu spłaty pożyczki. W raporcie z dnia 29.10.2012r. Emitent na skutek oczywistej omyłki pisarskiej wskazany został termin spłaty pożyczki na dzień 30.04.2012r. Prawidłowy termin spłaty pożyczki ustalony aneksem, o którym mowa w raporcie z dnia 29.10.2012r. to data 30.04.2013r. Wobec powyższego Emitent informuje, ze fragment raportu w brzmieniu: Emitent informuje, że na mocy zawartego w dniu 29.10.2012r. aneksu strony postanowiły o przedłużeniu terminu spłaty pożyczki z dotychczasowego 31.10.2012r. na dzień 30.04.2012r. Faktycznie powinien mieć treść następującą: Emitent informuje, że na mocy zawartego w dniu 29.10.2012r. aneksu strony postanowiły o przedłużeniu terminu spłaty pożyczki z dotychczasowego 31.10.2012r. na dzień 30.04.2013r.
| | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RESBUD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
RESBUD Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
35-206 Rzeszów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Gen. L. Okulickiego 18
(ulica) (numer)
0-17 8622448 0-17 8623 995
(telefon) (fax)
resbud@resbud.pl www.resbud.pl
(e-mail) (www)
813-02-67-303 690294174
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-15 Anna Sobol Prezes Zarządu
2013-01-15 Anna Kajkowska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dowo6bj

Podziel się opinią

Share
dowo6bj
dowo6bj