Trwa ładowanie...
d29z7q9
d29z7q9
espi

RESBUD - Porozumienie do Umowy pożyczki z dnia 08.08.2012 r. (21/2014)

RESBUD - Porozumienie do Umowy pożyczki z dnia 08.08.2012 r. (21/2014)
Share
d29z7q9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RESBUD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Porozumienie do Umowy pożyczki z dnia 08.08.2012 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd RESBUD S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 24.02.2014r. zawarł porozumienie w sprawie spłaty zadłużenia wynikającego z Umowy Pożyczki z dnia 08.08.2012r. Emitent o zawarciu przedmiotowej Umowy pożyczki informował raportem bieżącym nr 34/2012 z dnia 31.08.2012r. natomiast raportem nr 15/2013 z dnia 28.02.2013r. Emitent informował o zawarciu aneksu do tej umowy. Emitent informuje, że na mocy porozumienia z dnia 24.02.2014r. zawartego ze spółką Atlantis S.A. w Płocku ? nabywcą wierzytelności wynikających z umowy pożyczki z dnia 08.08.2012r. uzgodnił warunki spłaty zadłużenia Spółki wynikającego z tej umowy. Zgodnie z treścią porozumienia o którym mowa powyżej Emitent zobowiązał się do uregulowania całego zadłużenia wynikającego z przedmiotowej umowy pożyczki do dnia 31.03.2015r. Emitent informuje, że porozumienie nie zostało zawarte z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Emitent informuje, że kryterium uznania porozumienia z dnia 24.02.2014r. za znaczące jest jego wartość
przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RESBUD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
RESBUD Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-402 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Padlewskiego 18 c
(ulica) (numer)
0-17 8622448 0-17 8623 995
(telefon) (fax)
resbud@resbud.pl www.resbud.pl
(e-mail) (www)
813-02-67-303 690294174
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-24 Anna Kajkowska Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d29z7q9

Podziel się opinią

Share
d29z7q9
d29z7q9