Trwa ładowanie...
d43xdm0

RESBUD - Pośrednie zbycie i nabycie akcji Emitenta (9/2013)

RESBUD - Pośrednie zbycie i nabycie akcji Emitenta (9/2013)

Share
d43xdm0

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RESBUD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Pośrednie zbycie i nabycie akcji Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd RESBUD S.A z siedzibą w Rzeszowie informuje, że w dniu 31.01.2013r. do spółki wpłynęło zawiadomienie akcjonariusza DAMF CAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku z dnia 29.01.2013r. o następującej treści: W wykonaniu obowiązku określonego w art. 69 ust. 1 pkt 1) oraz art. 69 ust. 1 pkt 2) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 3) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 z poźn. zm.), (dalej: ustawa o ofercie) zawiadamiam o:pośrednim nabyciu 200.000 akcji RESBUD S.A. w Rzeszowie oraz pośrednim zbyciu 200.000 akcji RESBUD S.A. w Rzeszowie Zawiadamiająca informuje, że wobec nabycia w dniu 22.01.2013r. akcji Atlantis Energy S.A , uzyskała status podmiotu dominującego w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy o ofercie wobec spółki - ATLANTIS ENERGY S.A. wobec czego Zawiadamiająca jednocześnie pośrednio nabyła 200.000 akcji spółki RESBUD S.A. w Rzeszowie która to ilość stanowi
8,09 % udziału w kapitale zakładowym RESBUD S.A. oraz uprawnia do oddania 200.000 głosów stanowiących 8,09 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu RESBUD S.A. Zawiadamiająca poinformowała również, iż wobec zawarcia w dniu 28.01.2013r. przez Zawiadamiającą umowy cywilnoprawnej poza obrotem zorganizowanym, Zawiadamiająca dokonała pośredniego zbycia akcji spółki RESBUD S.A. Zawiadamiająca informuje, że wobec zbycia w dniu 28.01.2013r. akcji spółki Atlantis Energy S.A Zawiadamiająca utraciła status podmiotu dominującego w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy o ofercie wobec spółki - ATLANTIS ENERGY S.A. wobec czego Zawiadamiająca jednocześnie pośrednio zbyła 200.000 akcji spółki RESBUD S.A. w Rzeszowie która to ilość stanowi 8,09 % udziału w kapitale zakładowym RESBUD S.A. oraz uprawnia do oddania 200.000 głosów stanowiących 8,09 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu RESBUD S.A. Wobec powyższego zawiadamiająca informuje, że aktualnie nie posiada pośrednio akcji wyżej wymienionej
spółki. Zawiadamiająca informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza pośredniego lub bezpośredniego zwiększenia swojego zaangażowania w wyżej wymienionych podmiotach. Ponadto Zawiadamiająca informuje, że żadne inne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji wyżej wymienionych podmiotów oraz, że Zawiadamiająca nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d43xdm0

| | | RESBUD SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | RESBUD | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 35-206 | | Rzeszów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Gen. L. Okulickiego | | 18 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 0-17 8622448 | | 0-17 8623 995 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | resbud@resbud.pl | | www.resbud.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 813-02-67-303 | | 690294174 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 Anna Sobol Prezes Zarządu
2013-01-31 Anna Kajkowska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d43xdm0

Podziel się opinią

Share
d43xdm0
d43xdm0