Trwa ładowanie...
krs

Rewolucja w KRS

1 stycznia 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, która reguluje istotne kwestie związane z bezpieczeństwem obrotu gospodarczego i prawnego.

Share
Rewolucja w KRS
Źródło: Rzeczpospolita, fot: Rzeczpospolita
d1pt4dv

Nowe przepisy usprawnią i przyspieszą postępowania prowadzone przez sąd rejestrowy oraz zwiększą wiarygodność Krajowego Rejestru Sądowego.

Nowelizacja ustawy o KRS wprowadza rozwiązania prawne w zakresie:

- eliminacji nieefektywnych postępowań przymuszających i wzmocnienia funkcji kontrolnej sądu rejestrowego,

d1pt4dv

- rozszerzenia możliwości działania przez sąd rejestrowy z urzędu w odniesieniu do aktualizacji wpisów,

- wprowadzenia regulacji umożliwiającej sądowi rejestrowemu rozwiązanie i wykreślenie z rejestru tzw. „martwych podmiotów",

- regulacji dotyczących majątku pozostałego po podmiotach nieprzerejestrowanych do Krajowego Rejestru Sądowego oraz podmiotach wykreślonych z tego rejestru.

Eliminacja nieefektywnych postępowań przymuszających znacząco odciąży sądy rejestrowe od dokonywania czynności, które i tak nie przynoszą oczekiwanego rezultatu, ograniczy wydatki Skarbu Państwa związane z prowadzeniem tego typu postępowań i pozwoli na skoncentrowanie uwagi sądu rejestrowego na podmiotach, które aktywnie uczestniczą w obrocie gospodarczym i prawnym.

d1pt4dv

Ustawa określa działanie z urzędu sądów rejestrowych w celu wyeliminowania z Krajowego Rejestru Sądowego tzw. „martwych podmiotów" tj. podmiotów, które faktycznie nie prowadzą działalności gospodarczej i nie posiadają zbywalnego majątku bez przeprowadzania postępowań likwidacyjnych.

Ustawa jednoznacznie przesądza, że podmioty, które nie przerejestrują się do 31 grudnia 2015 r. do KRS utracą osobowość prawną, a pozostały po nich majątek nabędzie nieodpłatnie Skarb Państwa.

Skarb Państwa będzie ponosił ograniczoną odpowiedzialność, wyłącznie z nabytego mienia za zobowiązania wobec wierzycieli podmiotu, który utracił zdolność prawną. Postępowania w sprawach dotyczących nabytego przez Skarb Państwa mienia i przejętych zobowiązań oraz innych spraw dotyczących gospodarowania tym mieniem, będą prowadzone przez starostę, wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, właściwego ze względu na ostatnie miejsce siedziby podmiotu, po którym majątek nabył Skarb Państwa.

d1pt4dv

Podziel się opinią

Share
d1pt4dv
d1pt4dv