Trwa ładowanie...
d3q0jrj

ROBINSON EUROPE - Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej (43/2014) - EBI

ROBINSON EUROPE - Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej (43/2014)

Share
d3q0jrj

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 43 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ROBINSON EUROPE S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (?Emitent?) informuje, iż w dniu 12 grudnia 2014 roku Zarząd spółki zależnej od Emitenta - OUTDOORZY S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej (?Spółka?) otrzymał postanowienia Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy KRS, z dnia 08 grudnia 2014 r., o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji 200.000 akcji imiennych serii B. W wyniku dokonanej rejestracji kapitał zakładowy podmiotu zależnego OUTDOORZY S.A. został podwyższony z kwoty 600 000,00 zł do kwoty 800 000,00 zł i obecnie dzieli się na 800 000 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, w tym: a) 600.000 akcji imiennych serii A, b) 200.000 akcji imiennych serii B. Emitent przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż podwyższenie kapitału zakładowego ma istotne znaczenie dla rozwoju OUTDOORZY S.A, co w konsekwencji może mieć istotny wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową lub finansową Grupy Kapitałowej Emitenta. Podstawa prawna: § 3 ust. 1
Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3q0jrj

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Paweł Busz Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3q0jrj

Podziel się opinią

Share
d3q0jrj
d3q0jrj