Trwa ładowanie...
d41l5ij
espi

ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Ustanowienie zastawów przez spółki z Grupy ROBYG S.A. (3/2012)

ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Ustanowienie zastawów przez spółki z Grupy ROBYG S.A. (3/2012)

Share
d41l5ij

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ROBYG S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | ROBYG S.A. ? Ustanowienie zastawów przez spółki z Grupy ROBYG S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), niniejszym informuje, iż w związku z przejęciem przez ROBYG Osiedle Kameralne Sp. z o.o. ("ROK"), ROBYG Jabłoniowa 2 Sp. z o.o. ("RJ2") oraz ROBYG City Apartments 2 Sp. z o.o. ("RCA 2") części zobowiązań kredytowych, odpowiednio, ROBYG Ogród Jelonki Sp. z o.o. ("ROJ"), ROBYG Jabłoniowa Sp. z o.o. ("RJ") oraz ROBYG City Apartments Sp. z o.o. ("RCA") wobec banku NORDEA Bank Polska S.A. ("Bank") - w dniu 19 stycznia br. zostały złożone do Sądu wnioski o zarejestrowanie nowych następujących zabezpieczeń ustanowionych w związku z przejęciem w.w. zobowiązań kredytowych: a) wniosek RCA 2 o wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów ustanowionego przez RCA 2 na podstawie umowy z dnia 21.12.2011 roku zawartej z Bankiem na trzech rachunkach bankowych RCA 2, o wartości księgowej na 21 grudnia 2011 roku 256.050,32 zł, 30,00 zł oraz 1.000,00 zł do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 126.900.000,00 zł na każdym z w.w. rachunków bankowych. b) wniosek RCA 2
o wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów ustanowionego przez RCA 2 na podstawie umowy z dnia 21.12.2011 roku zawartej z Bankiem na zbiorze rzeczy ruchomych i praw spółki RCA 2, którego wartość księgowa na 21 grudnia 2011 roku wynosiła 7.415.340,78 zł, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 126.900.000,00 zł. c) wniosek RCA o wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów ustanowionego przez RCA na podstawie umowy z dnia 29.11.2011 roku zawartej z Bankiem na 100 udziałach RCA w kapitale zakładowym RCA 2, o wartości nominalnej 50 zł każdy, których łączna wartość księgowa na dzień 29 listopada 2011 roku wynosiła 48.480,00 zł, stanowiących 100% udziałów w kapitale zakładowym RCA2 i uprawniających RCA do 100 głosów w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników RCA 2 i w ogólnej liczbie głosów, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 126.900.000,00 zł. d) wniosek RCA o wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów ustanowionego przez RCA na podstawie umowy z dnia 21.12.2011 roku zawartej
Bankiem na rachunku bankowym spółki RCA, którego wartość księgowa na 21 grudnia 2011 roku wynosiła 2.575.818,47 zł do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 30.000.000,00 zł. e) wniosek ROJ o wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów ustanowionego przez ROJ na podstawie umowy z dnia 7.11.2011 roku zawartej z Bankiem na 100 udziałach ROJ w kapitale zakładowym ROK, o wartości nominalnej 50 zł każdy, których łączna wartość księgowa na 7 listopada 2011 roku wynosiła 48.480,00 zł, stanowiących 100 % udziałów w kapitale zakładowym ROK i uprawniających ROJ do 100 głosów w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników ROK i w ogólnej liczbie głosów do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 40.500.000,00 zł. f) wniosek RJ 2 o wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów ustanowionego przez RJ 2 na podstawie umowy z dnia 22.12.2011 r. roku zawartej Bankiem na dwóch rachunkach bankowych RJ 2, których wartość księgowa na 22 grudnia 2011 roku wynosiła 1.245,32 zł oraz 1.000 zł, do najwyższej sumy
zabezpieczenia wynoszącej 76.200.000,00 zł na każdym z w.w. rachunków bankowych. g) wniosek RJ 2 o wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów ustanowionego przez RJ 2 na podstawie umowy z dnia 22.12.2011 roku zawartej z Bankiem na zbiorze rzeczy ruchomych i praw spółki RJ 2, którego wartość księgowa na 22 grudnia 2011 roku wynosiła 2.913.711,00 zł, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 76.200.000,00 zł. h) wniosek RJ o wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów ustanowionego przez RJ na podstawie umowy z dnia 30.11.2011 roku zawartej z Bankiem na 100 udziałach RJ w kapitale zakładowym RJ 2, o wartości nominalnej 50 zł każdy, których łączna wartość księgowa na 30 listopada 2011 roku wynosiła 48.680,00 zł, stanowiących 100 % udziałów w kapitale zakładowym RJ i uprawniających RJ do 100 głosów w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników RJ 2 i w ogólnej liczbie głosów, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 76.200.000,00 zł. i) wniosek RJ o wpis zastawu rejestrowego do rejestru
zastawów ustanowionego przez RJ na podstawie umowy z dnia 22.12.2011 roku zawartej Bankiem na rachunku bankowym spółki RJ, którego wartość księgowa na 22 grudnia 2011 roku wynosiła 39.663,00 zł do kwoty najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 26.500.000,00 zł. Ponadto Zarząd Spółki informuje, że przejęcie w.w. zobowiązań kredytowych związane było z reorganizacją działalności spółek z Grupy ROBYG poprzez przeniesienie aportem całości przedsiębiorstwa ROJ na ROK oraz zorganizowanych części przedsiębiorstw RCA i RJ na, odpowiednio, RCA 2 oraz RJ 2. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d41l5ij

| | | ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ROBYG S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-793 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | L. Rydygiera | | 15 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 419 11 00 | | (22) 419 11 03 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@robyg.com.pl | | www.robyg.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-23-92-367 | | 140900353 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-19 Artur Ceglarz Eyal Keltsh Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A. Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d41l5ij

Podziel się opinią

Share
d41l5ij
d41l5ij