Trwa ładowanie...
d32tuy5
espi

ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Zmiana przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości zawartej przez spółkę ...

ROBYG S.A. - ROBYG S.A. ? Zmiana przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości zawartej przez spółkę z grupy kapitałowej ROBYG S.A.ROBYG S.A. ? Zmiana przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości zawartej przez spółkę z grupy kapitałowej ROBYG S.A. (74/2014)
Share
d32tuy5

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 74 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ROBYG S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | ROBYG S.A. ? Zmiana przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości zawartej przez spółkę z grupy kapitałowej ROBYG S.A.ROBYG S.A. ? Zmiana przedwstępnej umowy nabycia nieruchomości zawartej przez spółkę z grupy kapitałowej ROBYG S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ROBYG S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), niniejszym informuje, że w dniu 4 listopada 2014 roku ROBYG Wola Investment sp. z o.o. (?Kupujący?) spółka, w której Spółka posiada 51% udziałów w kapitale zakładowym, zawarła umowę w sprawie zmiany przedwstępnej umowy nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Warszawie w dzielnicy Wola, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 77/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku, nr 10/2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku, nr 36/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 roku, nr 48/2014 z dnia 23 czerwca 2014 roku oraz raportem bieżącym nr 65/2014 z dnia 19 września 2014 roku. Zgodnie ze zmianą: a) zawarcie umowy przyrzeczonej nabycia prawa użytkowania wieczystego w.w. nieruchomości nastąpi nie później niż w terminie do dnia 15 stycznia 2015 roku; b) Kupujący w dniu 4 listopada 2014 roku wpłacił do depozytu notarialnego części ceny sprzedaży, tj. kwotę 11 mln złotych tytułem zaliczki na poczet ceny sprzedaży, która to kwota zostanie wypłacona
Sprzedającemu na warunkach określonych w w.w. umowie przedwstępnej, jednakże z zastrzeżeniem jej zwrotu najpóźniej do dnia 20 stycznia 2015 roku, jeśli w.w. umowa przyrzeczona nie zostanie zawarta do dnia 15 stycznia 2015 roku; c) pozostała cześć ceny sprzedaży, tj. kwota 7.720.600 złotych zostanie wpłacona przez Kupującego do depozytu notarialnego na jeden dzień roboczy przed zawarciem w.w. umowy przyrzeczonej i wypłacona Sprzedającemu w terminie 7 dni roboczych po zawarciu ostatecznej umowy przenoszącej na Kupującego prawo użytkowania wieczystego w.w. nieruchomości; d) na zabezpieczenie roszczeń Kupującego o zwrot wpłaconej kwoty zaliczki wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wymagalności jej zwrotu do dnia rzeczywistego zwrotu tej kwoty Kupującemu, Sprzedający zobowiązał się ustanowić hipotekę na prawie użytkowania wieczystego w.w. nieruchomości do kwoty 12.000.000 zł; e) Sprzedający udzielił Kupującemu nieodwołalnego pełnomocnictwa do zawarcia z Kupującym w.w. umowy przyrzeczonej oraz ostatecznej umowy
przenoszącej prawo użytkowania wieczystego do w.w. nieruchomości ze Sprzedającego na Kupującego, a także do ustanowienia w.w. hipoteki; f) Kupującemu nie przysługuje umowne prawo odstąpienia od w/w umowy przedwstępnej. g) przeniesienie prawa użytkowania wieczystego do powyższej nieruchomości na rzecz Kupującego nastąpi w przypadku nie skorzystania przez Prezydenta m.st. Warszawy z przysługującego mu prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego w.w. nieruchomości. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ROBYG SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ROBYG S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-793 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
L. Rydygiera 15
(ulica) (numer)
(22) 419 11 00 (22) 419 11 03
(telefon) (fax)
sekretariat@robyg.com.pl www.robyg.com.pl
(e-mail) (www)
525-23-92-367 140900353
(NIP) (REGON)
d32tuy5

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-05 Artur Ceglarz Eyal Keltsh Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A. Wiceprezes Zarządu ROBYG S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d32tuy5

Podziel się opinią

Share
d32tuy5
d32tuy5