Trwa ładowanie...
d3bpk86
pracodawcy

Roczny Indeks Biznesu w październiku bez zmian

Indeks Biznesu PKPP Lewiatan w październiku zyskał 3 punkty, osiągając w notowaniu kwartalnym 47 pkt, natomiast indeks roczny nie uległ zmianie, pozostając na poziomie 43 pkt - podał w poniedziałek w komunikacie PKPP Lewiatan.

Share
d3bpk86

"Indeks kwartalny uzyskał najwyższy wynik od prawie dwóch lat, co oznacza, że spowolnienie mamy już za sobą" - napisano w komentarzu do badań.

"Poziom indeksu rocznego stabilny od wielu miesięcy, a teraz wyraźnie poniżej indeksu kwartalnego, sugeruje raczej stabilizację tempa wzrostu na umiarkowanym poziomie, niż jego dalszą poprawę" - dodano.

Eksperci Lewiatana podkreślają, że po dobrych wynikach PKB za II kwartał mamy teraz solidny wzrost produkcji sprzedanej i sprzedaży detalicznej w III kwartale, co wskazuje na utrwalanie się koniunktury.

d3bpk86

"Jednak wzrostowi sprzedaży przemysłu towarzyszy raczej wzrost sprzedaży detalicznej niż eksportu netto, co oznacza, że silnikiem napędzającym wzrost staje się teraz bardziej konsumpcja wewnętrzna niż popyt zagraniczny. Gdyby nie odbudowujący się popyt krajowy trudno byłoby utrzymać dotychczasową dynamikę wzrostu" - napisano.

"W najbliższym okresie możemy oczekiwać osłabienia popytu zagranicznego i dalszego wzrostu dynamiki konsumpcji, a tempo wzrostu PKB w najbliższych kwartałach będzie raczej umiarkowane, nie wykorzystujące wszystkich potencjalnych możliwości rozwoju gospodarki" - dodano.

Kwartalny Indeks popytu zyskał najbardziej, bo kolejne sześć punktów do poziomu 49 pkt, natomiast indeks roczny prawie nie uległ zmianie, bo wzrósł zaledwie o jeden punkt do 42 pkt.

"W ciągu ostatnich dwóch miesięcy kwartalny indeks popytu poprawił notowania o jedenaście punktów, co odzwierciedla ożywienie krajowego popytu konsumpcyjnego. Obserwowane w III kwartale znaczne przyspieszenie tempa wzrostu sprzedaży detalicznej w stosunku do pierwszej połowy roku jest z pewnością wynikiem powrotu realnego funduszu płac do dodatniej dynamiki już w II kwartale i przyspieszenia tej tendencji w III kw." - komentują eksperci.

d3bpk86

"Dodatkowym bodźcem wzrostu wydatków konsumpcyjnych ludności jest też trwający od maja wzrost zatrudnienia i spadek bezrobocia, zahamowany dopiero we wrześniu" - dodają.

Indeksy finansów prawie nie uległy zmianie od ostatniego notowania, jedynie indeks kwartalny zyskał jeden punkt do poziomu 46 pkt.

"Wyniki finansowe sektora przedsiębiorstw są nadal bardzo dobre, rentowność oraz płynność utrzymują się na wysokim poziomie, a koszty znajdują się pod kontrolą. Niemniej indeksy finansów pozostają poniżej połowy skali, bo nadmierna płynność przedsiębiorstw i wzrost ich depozytów w bankach świadczy o trwającej nadal niechęci do podejmowania inwestycji" - napisano.

Kwartalny Indeks makroekonomiczny stracił pięć punktów, obniżając się do 38 pkt, natomiast indeks roczny obniżył się o jeden punkt do 40 pkt. Obecnie indeks kwartalny spadł już poniżej poziomu rocznego.

d3bpk86

"Pogorszenie, zwłaszcza indeksu kwartalnego, wynika stąd, że inflacja zaczęła znowu rosnąć, podobnie jak bezrobocie, oraz oczekuje się utrzymania tych tendencji w najbliższym czasie. Wprawdzie deficyt w obrotach bieżących z zagranicą jest nadal niski, ale rośnie deficyt handlowy i deficyt budżetowy, a dług publiczny bije kolejne rekordy, co stwarza zagrożenie ucieczką kapitału zagranicznego w przypadku istotnego zahamowania wzrostu PKB" - oceniają ekonomiści PKPP Lewiatan.

Z badań wynika także, że Indeks wpływu czynników politycznych w perspektywie kwartalnej zyskał dwa punkty, wzrastając do 53 pkt., ale w perspektywie rocznej stracił dwa punkty, spadając do 51 pkt. Indeks kwartalny wyprzedza teraz nieco indeks roczny, co sugeruje nawet pewną poprawę w tym obszarze do końca roku.

d3bpk86

Podziel się opinią

Share
d3bpk86
d3bpk86