Trwa ładowanie...
d45s9gn
espi

RONSON EUROPE N.V. - Przedterminowy wykup obligacji serii B (17/2013)

RONSON EUROPE N.V. - Przedterminowy wykup obligacji serii B (17/2013)
Share
d45s9gn
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2013
Data sporządzenia: 2013-10-21
Skrócona nazwa emitenta
RONSON EUROPE N.V.
Temat
Przedterminowy wykup obligacji serii B
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne Treść raportu: Zarząd spółki Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2013 z dnia 11 września 2013 r. informuje, że dnia 21 października 2013 r. Spółka otrzymała potwierdzenie dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 18 października 2013 r. operacji wcześniejszego wykupu wszystkich dotychczas niewykupionych, tj. 1.566 obligacji serii B Spółki (kod ISIN PLRNSER00029). W związku z dokonaniem wykupu, obligacje zostały wycofane z alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez BondSpot S.A. w ramach Catalyst.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Subject: Early redemption of series B bonds Legal basis: Art. 56 section 1.1 of the Act on Public Offerings – inside information The report: The management board of Ronson Europe N.V. with its registered seat in Rotterdam (the “Company”, the “Issuer”), in relation to current report No. 14/2013 dated 11 September 2013, hereby announces that on 21 October 2013 the Company received a confirmation that on 18 October 2013 the National Depository for Securities effected the early redemption of all outstanding (i.e. 1,566) series B bonds of the Company (ISIN code: PLRNSER00029).In connection with the redemption, the bonds have been delisted from trading in the alternative trading system maintained by BondSpot S.A. within the Catalyst system.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RONSON EUROPE N.V.
(pełna nazwa emitenta)
RONSON EUROPE N.V. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
3012NJ Rotterdam
(kod pocztowy) (miejscowość)
Weena 210-212
(ulica) (numer)
+ 48 22 823 97 98 +48 22 823 97 99
(telefon) (fax)
mpilich@ronson.pl www.ronson.pl
(e-mail) (www)
NL8181.32.061 024416758
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-10-21 Tomasz Łapiński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45s9gn

Podziel się opinią

Share
d45s9gn
d45s9gn