Trwa ładowanie...
d3aaut0

ROPCZYCE - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (2/2013)

ROPCZYCE - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku (2/2013)

Share
d3aaut0

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ROPCZYCE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie Art. 65 ust 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. przekazuje wykaz informacji podanych do publicznej wiadomości w 2012 roku. Raporty bieżące: data nr raportu temat 25.01.2012 01/2012 Znaczące umowy 27.01.2012 02/2012 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 r. 27.01.2012 03/2012 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 r. 20.03.2012 04/2012 Zawarcie umowy o pełnienie funkcji animatora 20.03.2012 05/2012 Ocena sytuacji Spółki w 2011 roku 21.03.2012 06/2012 Podpisanie listu intencyjnego 21.03.2012 07/2012 Ogłoszenie o ZWZA Spółki 21.03.2012 08/2012 Projekty uchwał na ZWZA 17.04.2012 09/2012 Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. 17.04.2012 10/2012 Akcjonariusze powyżej 5% głosów na ZWZA 30.04.2012 11/2012 Znaczące umowy 30.04.2012 12/2012 Powołanie Zarządu 08.05.2012
13/2012 Wybór audytora 29.06.2012 14/2012 Nabycie aktywów o znacznej wartości 31.07.2012 15/2012 Zawarcie umowy o dofinansowanie projektu z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 02.08.2012 16/2012 Znaczące umowy 06.09.2012 17/2012 Zawiadomienie od ZMI 31.10.2012 18/2012 Zawiadomienie od GI 05.11.2012 19/2012 Znaczące umowy 05.11.2012 20/2012 Transakcje osoby posiadającej dostęp do informacji poufnych 13.11.2012 21/2012 Ogłoszenie o NWZA Spółki 13.11.2012 22/2012 Projekty uchwał na NWZA 13.11.2012 23/2012 Nowy operator systemu ESPI 14.12.2012 24/2012 Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. 14.12.2012 25/2012 Akcjonariusze powyżej 5% głosów na NWZA Raporty okresowe: data temat 20.03.2012 Raport jednostkowy SAR za 2011 r. 20.03.2012 Raport skonsolidowany SARS za 2011 r. 14.05.2012 Raport skonsolidowany SAQSr za I kwartał 2012 r. 30.08.2012 Raport skonsolidowany PSr za I półrocze 2012 r. 13.11.2012 Raport skonsolidowany SAQSr za III kwartał 2012 r. Raporty
dostępne są między innymi na stronie internetowej: www.ropczyce.com.pl | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3aaut0

| | | ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ROPCZYCE | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 39-100 | | Ropczyce | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Przemysłowa | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 017 2229222 | | 017 2218593 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@ropczyce.com.pl | | www.ropczyce.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 818-00-02-127 | | 690026060 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-22 Józef Siwiec Prezes Zarządu
2013-01-22 Robert Duszkiewicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3aaut0

Podziel się opinią

Share
d3aaut0
d3aaut0