Trwa ładowanie...

Rosjanie skontrolują polskie zakłady przetwórcze

Najpóźniej w trzecim kwartale tego roku odbędą się rosyjskie kontrole polskich zakładów mięsnych i
mleczarskich, zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do eksportu na rynek rosyjski - poinformował resort rolnictwa.

Share
Rosjanie skontrolują polskie zakłady przetwórcze
d4jasot

Najpóźniej w trzecim kwartale tego roku odbędą się rosyjskie kontrole polskich zakładów mięsnych i mleczarskich, zainteresowanych uzyskaniem uprawnień do eksportu na rynek rosyjski - poinformował resort rolnictwa.

Pozytywna ocena rosyjskich służb weterynaryjnych umożliwia sprzedaż produktów rolnych na tamtejszy rynek. Handel mięsem z Rosją możliwy jest dopiero po zniesieniu embarga na import polskich produktów, tj. od grudnia 2007 roku. Eksport produktów roślinnych jest zaś możliwy od stycznia 2008 roku.

Rosja zakazała importu polskich produktów w listopadzie 2005 roku, zarzucając polskiej stronie fałszowanie certyfikatów weterynaryjnych i fitosanitarnych.

d4jasot

Obecnie pozwolenie na eksport swoich produktów na rosyjski rynek ma 60 firm, w tym 5 zakładów produkujących mięso czerwone (wieprzowinę i wołowinę), 8 firm drobiarskich, 29 mleczarni oraz 7 zakładów paszowych.

O kontynuacji i przyspieszeniu rosyjskich inspekcji w polskich zakładach przetwórczych zdecydowano podczas pierwszego posiedzenia polsko-rosyjskiej grupy roboczej ds. współpracy w dziedzinie rolnictwa. Delegacjom ze strony polskiej przewodniczył wiceminister rolnictwa Marian Zalewski, a ze strony rosyjskiej - Jurij Andriejewicz Kukujew.

W środę po dwudniowych obradach Polsko-Rosyjskiej Komisji Międzyrządowej ds. Współpracy Gospodarczej podpisany został protokół z posiedzenia, w którym znalazły się także zapisy dotyczące współpracy w dziedzinie rolnictwa.

W protokole zapisano, że "Komisja zaleciła stronom uzgodnić dalszy sposób postępowania w odniesieniu do gospodarstw hodowlanych zainteresowanych eksportem produktów akwakultury i zwierząt gospodarskich do Federacji Rosyjskiej". Produkty akwakultury to m.in. ryby.

d4jasot

Podczas spotkania grupy roboczej rozmawiano o możliwościach wymiany handlowej towarami rolnymi. Strony zgodziły się, że dla zwiększenia obrotów handlowych konieczna jest "ścisła współpraca w zakresie spraw weterynaryjnych i fitosanitarnych" oraz wyeliminowanie barier utrudniających handel towarami rolnymi - poinformował resort rolnictwa.

Według danych ministerstwa finansów, eksport produktów rolno - spożywczych do Rosji w 2008 roku wyniósł 486 mln euro, import 47 mln euro. Polska ma więc dodatnie saldo obrotów tymi produktami w wysokości 439 mln euro. Cały polski eksport produktów rolnych w tym czasie szacowany jest na ponad 11,3 mld euro.

W 2007 roku eksport do Rosji był na poziomie 454 mln euro, import - 51 mln euro, a saldo wyniosło 403 mln euro.

Polsko-Rosyjska Międzyrządowa Komisja ds. Współpracy Gospodarczej została utworzona 1 lipca 2005 r. Pierwsze jej posiedzenie odbyło się w Moskwie w marcu 2006 r.

O powołaniu polsko-rosyjskiej podkomisji ds. rolnych zdecydowano we wrześniu 2008 r. podczas spotkania ministrów rolnictwa Polski- Marka Sawickiego i Rosji - Aleksieja Gordiejewa na targach Polagra-Food.

d4jasot

Podziel się opinią

Share
d4jasot
d4jasot