Trwa ładowanie...

Roszczenia z dekretu Bieruta do 30 działek na terenach zieleni w Warszawie

Obecnie w Warszawie toczy się kilka tysięcy postępowań zwrotowych. Roszczenia wynikające z dekretu Bieruta zgłoszono m.in. do terenów, na których dziś funkcjonuje ponad sto placówek oświatowych. Ponadto, do kolejnych 30 działek - na dzisiejszych terenach zieleni - zgłoszono nowe roszczenia. Zdaniem sądów cel publiczny, do jakiego przeznaczone jest dane miejsce w stolicy, nie jest podstawą do odmowy zwrotu nieruchomości - wynika z informacji ratusza.

Roszczenia z dekretu Bieruta do 30 działek na terenach zieleni w WarszawieŹródło: Jan Kaliński / WP.PL
dv2ua08
dv2ua08

Podczas czwartkowej sesji rady miasta dyrektor biura nieruchomościami stołecznego ratusza Marcin Bajko przypomniał, że na mocy dekretu Bieruta w 1945 r. wszystkie położone w ówczesnych graniach Warszawy nieruchomości należące do osób prywatnych i firm przeszły na własność państwa. Były wśród m.in. użytkowane rolniczo folwarki i nieruchomości służące celom rekreacyjnym ich właścicieli.

- One były prywatne, aż do wejścia w życie dekretu. Można powiedzieć przewrotnie, że to dzięki dekretowi stały się publiczne. Dekret ciągle obowiązuje i mówi, że należy zwrócić nieruchomość, chyba, że w planie zagospodarowania przestrzennego jest określony cel, który uniemożliwia jego realizację przez osobę prywatną - powiedział.

Zaznaczył przy tym, że od 2008 r. sądy administracyjne orzekają, że określony w planie zagospodarowania cel publiczny nie jest podstawą do odmowy zwrotu nieruchomości w trybie dekretu, a cel - jakim jest park - może być realizowany przez osoby prywatne.

30 nowych roszczeń

Z przedstawionych przez Bajkę danych wynika, że roszczenia zgłoszone zostały do ok. 30 warszawskich terenów zieleni. Są to m.in. park Rydza-Śmigłego na Powiślu, Park Świętokrzyski przy Pałacu Kultury i Nauki, Park Porazińskiej przy Al. 3 Maja, Skwer Wisłockiego przy skrzyżowaniu Al. Jerozolimskich i Nowego Światu, skwer Apfelbauma przy ul. Dzielnej, Park Szymańskiego na Woli, Park Olszyna i Park Stawy Kellera na Bielanach, Park Kępa Potocka na Żoliborzu, a także otulina Parku Skaryszewskiego na Pradze.

dv2ua08

Bajko podkreślił, że jeśli prawo nie zostanie zmienione, tereny te - wcześniej czy później - będą musiały być przedmiotem decyzji zwrotowych.

- Przepisy zobowiązują nas do tego, żebyśmy zwrócili, czyli oddali w użytkowanie wieczyste nieruchomości, również oznaczone w planach jako tereny zieleni, ponieważ sądownictwo twierdzi, że park czy teren rekreacyjny można traktować jako publiczny, choć jego własność będzie prywatna - powiedział Bajko.

Zaznaczył, że jedynym sposobem ochrony takich parków jest wprowadzenie do obejmujących ich teren planów zagospodarowania przestrzennego zapisów, które prawo własności ograniczą np. poprzez zakaz zabudowy czy zakaz grodzenia.

Jako przykład podał plan zagospodarowania otoczenia Pałacu Kultury i Nauki i pobliskiego Parku Świętokrzyskiego, na terenie którego znajduje się działka zwrócona prywatnemu właścicielowi. - Tu żadna zabudowa czy ogrodzenie nie powstały, choć takie próby pojawiały się - powiedział Bajko.

dv2ua08

Dyrektor biura architektury i planowania przestrzennego Marek Mikos poinformował, że spośród objętych roszczeniami 30 działek 12 ma uchwalone plany zagospodarowania przestrzennego, zgodnie, z którymi są to tereny zieleni. W przypadku kolejnych 11 toczą się zaawansowane procedury planistyczne.

Roszczeniami objęte są nie tylko tereny zieleni, ale też cztery działki sportowo-rekreacyjne. Znajdują się na nich obecnie Warszawski Ośrodek Sportu i Rekreacji "Solec", Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej "Wars" i Warszawskie Ośrodki Wypoczynku "Wisła". Dwie działki mają uchwalony plan zagospodarowania, w przypadku dwóch trwają procedury planistyczne.

Warszawa: kilka tys. postępowań zwrotnych

W stolicy toczy się kilka tysięcy postępowań zwrotowych. Roszczenia wynikające z dekretu Bieruta zgłoszono m.in. do terenów, na których dziś funkcjonuje ponad sto placówek oświatowych.

dv2ua08

Dekret z 26 października 1945 r. "O własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy", podpisany został przez ówczesnego przewodniczącego Krajowej Rady Narodowej Bolesława Bieruta. Skutkiem jego wejścia w życie (w listopadzie 1945 r.), było przejęcie wszystkich gruntów w granicach miasta przez gminę m.st. Warszawy, a w 1950 r. przez Skarb Państwa - w związku ze zniesieniem samorządu terytorialnego.

Dekretem z 1945 r., uzasadnianym "racjonalnym przeprowadzeniem odbudowy stolicy i dalszej jej rozbudowy zgodnie z potrzebami narodu", objęto około 12 tys. ha gruntów, w tym ok. 20-24 tys. nieruchomości.

W myśl dekretu właściciele gruntów mogli w ciągu sześciu miesięcy od dnia objęcia działek w posiadanie przez gminę zgłosić wnioski o przyznanie im na tych terenach "prawa wieczystej dzierżawy z czynszem symbolicznym lub prawa zabudowy za symboliczną opłatą". Składane w tej sprawie wnioski pozostawały jednak często bez rozpatrzenia lub wydawano decyzje odmowne, bez podawania podstaw prawnych.

dv2ua08
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dv2ua08