Trwa ładowanie...
d2gmryi

RPP podwyższa stopy, aby ograniczyć ryzyko utrzymania się inflacji powyżej celu - RPP (opinia,

...

Share
d2gmryi

Dochodzi kolejna opinia #

19.01. Warszawa (PAP) - RPP podwyższyła stopy, aby zapobiec utrzymaniu się inflacji powyżej celu w średnim okresie spowodowanym narastaniem presji płacowej, inflacyjnej, a co za tym idzie utrwaleniem się na podwyższonym poziomie oczekiwań inflacyjnych - napisano w komunikacie po posiedzeniu RPP.

Poniżej opinie

BANK MILLENNIUM (e-mail)

d2gmryi

"(...) Oceniając decyzję RPP nie można nie ulec wrażeniu, że obecna RPP, podobnie jak poprzednicy w większym stopniu reaguje na bieżące odczyty inflacji, a nie reaguje wyprzedzająco. Trudno bowiem dostrzec czynniki, które od grudniowego posiedzenia Rady zmieniłyby perspektywy inflacji i gospodarki.

W ocenie Rady dane dotyczące polskiej gospodarki pozwalają oceniać, że wzrost gospodarczy w IV kwartale utrzymał się na poziomie zbliżonym do III kwartału 2010 roku. Rada wskazała również na wzrost inflacji CPI, inflacji bazowej, a także oczekiwań inflacyjnych. Zdaniem RPP W najbliższych miesiącach można oczekiwać utrzymania się inflacji CPI powyżej celu inflacyjnego ze względu na wcześniejsze silne wzrosty cen żywności, wysoką dynamikę cen paliw, a także podwyższenie większości stawek VAT w 2011 roku. W przeciwieństwie do komunikatów z poprzednich miesięcy, RPP zwróciła obecnie uwagę, że przyspieszenie wzrostu gospodarczego w Polsce i poprawa sytuacji na rynku pracy może prowadzić do stopniowego wzrostu presji płacowej i inflacyjnej w średnim okresie. Wcześniej Rada podkreślała, że presja płacowa była ograniczona. Widać więc, że główne ryzyko dla wzrostu inflacji pochodzi z rynku pracy.

Styczniowa decyzja RPP jest początkiem cyklu podwyżek stóp. Wskazał na to również sam prezes Belka na dzisiejszej konferencji, sugerując, że dzisiejsza decyzja nie jest jednorazowym dostosowaniem. W naszej ocenie w tym roku stopy procentowe podniesione zostaną o kolejne 50 pb i na koniec roku stopa referencyjna znajdzie się na poziomie 3,75 proc. Komunikat po posiedzeniu oraz wypowiedzi prezesa nie dają jednoznacznej odpowiedzi co do terminu kolejnego ruchu. W naszej ocenie RPP będzie stopniowo dozowała zacieśnianie polityki monetarnej i w marcu Rada powinna wstrzymać się z podwyżką".

MAJA GOETTIG, BANK BPH

d2gmryi

"Wydźwięk komunikatu wydaje mi się lekko jastrzębi. RPP zwróciła uwagę na silnie rosnące ceny surowców, głównie ropy i żywności, co przekłada się na przyspieszenie inflacji. Odniosła się także do ożywienia gospodarczego i możliwości jego przyspieszenia w IV kwartale, w stopniu podobnym do poziomu zanotowanego w III kwartale. Wskazano również na zaostrzenie polityki monetarnej w gospodarkach wschodzących. W komunikacie zaznaczono także, że zgodnie ze wstępnymi szacunkami wzrosła inflacja oraz oczekiwania inflacyjne. Stąd widać, że czynniki popytowe zaczęły odgrywać coraz większą rolę.

Wydaje się, że przy danych wskazujących na wysoką inflację w styczniu należy spodziewać się kontynuacji podwyżek. Na pewno dzisiejsze zacieśnienie rozpoczęło cykl, nie jest to jednorazowy ruch. Członkowie RPP wskazywali, że dobrze będzie w sposób umiarkowany podnosić stopy procentowe. Jednak moim zdaniem, stopy zostaną w marcu pozostawione na obecnych poziomach.

W tej chwili trudno uniknąć zarzutu, że Rada reaguje na bieżące dane. W swojej prognozie spodziewaliśmy się, że podniesie ona stopy w marcu, żeby uniknąć takiej opinii". (PAP)

jow/ asa/

d2gmryi

Podziel się opinią

Share
d2gmryi
d2gmryi