Trwa ładowanie...
d3xwvmd
07-12-2016 16:55

RPP: wzrośnie dynamika cen i inwestycji

Rada Polityki Pieniężnej ocenia, że w przyszłych kwartałach dynamika cen będzie stopniowo rosnąć, wzrostowi PKB będzie sprzyjać wzrost konsumpcji, rosnąć ma też dynamika inwestycji - wynika ze środowego komunikatu po posiedzeniu RPP.

d3xwvmd
d3xwvmd

Podczas posiedzenia dniach 6-7 grudnia RPP postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Stopa referencyjna wynosi 1,50 proc. w skali rocznej, stopa lombardowa 2,50 proc., stopa depozytowa 0,50 proc. w skali rocznej, zaś stopa redyskonta weksli 1,75 proc. w skali rocznej.

"W ocenie Rady w kolejnych kwartałach dynamika cen będzie nadal stopniowo rosnąć. Oprócz wygaśnięcia efektów wcześniejszych spadków cen surowców wzrostowi cen w przyszłym roku będzie sprzyjało oczekiwane stopniowe przyśpieszenie wzrostu gospodarczego, następujące po przejściowym obniżeniu dynamiki PKB w tym roku. Przyśpieszeniu wzrostu PKB w kolejnych kwartałach będzie sprzyjać wzrost dynamiki konsumpcji. W przyszłym roku powinna wzrosnąć również dynamika inwestycji, czemu będzie sprzyjać dobra sytuacja finansowa firm, wysokie wykorzystanie ich zdolności produkcyjnych oraz stopniowe zwiększanie stopnia absorpcji funduszy unijnych" - napisano w komunikacie opublikowanym na stronach Narodowego Banku Polskiego.

Rada podtrzymała też ocenę, że w świetle dostępnych danych i prognoz obecny poziom stóp procentowych sprzyja utrzymaniu polskiej gospodarki na ścieżce zrównoważonego wzrostu oraz pozwala zachować równowagę makroekonomiczną.

Rada uznała, że wzrost aktywności gospodarczej na świecie pozostaje umiarkowany, przy utrzymującej się niepewności co do jego perspektyw. "W strefie euro wzrost gospodarczy jest stabilny, choć w III kw. dynamika PKB obniżyła się w niektórych jej krajach, w tym w Niemczech. Wzrost PKB spowolnił również w krajach Europy Środkowo - Wschodniej. W Stanach Zjednoczonych utrzymuje się dobra koniunktura, natomiast w Chinach wzrost gospodarczy jest niższy niż w poprzednich latach. Towarzyszy temu zmniejszanie się skali recesji w Rosji. W warunkach umiarkowanego wzrostu gospodarczego na świecie oraz niższych niż w poprzednich latach cen surowców dynamika cen w otoczeniu polskiej gospodarki jest nadal bardzo niska, choć stopniowo rośnie" - czytamy w komunikacie.

d3xwvmd

Do tego - jak zauważyła Rada - Europejski Bank Centralny utrzymuje stopy procentowe na poziomie bliskim zeru, w tym stopę depozytową poniżej zera, a także kontynuuje zakupy aktywów finansowych.

"Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych sygnalizuje prawdopodobny wzrost stóp procentowych w najbliższym czasie. Perspektywa zacieśnienia polityki pieniężnej w Stanach Zjednoczonych przyczyniła się do umocnienia dolara i wzrostu rentowności obligacji wielu krajów. Towarzyszyło temu osłabienie walut gospodarek wschodzących, w tym złotego" - zaznaczono w komunikacie.

"W Polsce dynamika PKB w III kw. obniżyła się, a dane o aktywności gospodarczej sygnalizują, że ukształtuje się ona na obniżonym poziomie również w IV kw. Spowolnienie wzrostu gospodarczego w Polsce jest związane głównie ze spadkiem inwestycji, spowodowanym przejściowym zmniejszeniem wykorzystania środków unijnych po zakończeniu poprzedniej perspektywy finansowej UE" - dodano.

Zdaniem Rady dynamikę inwestycji obniża też niepewność utrzymująca się wśród przedsiębiorstw. "Do niższej dynamiki PKB w III kw. przyczynił się również słabszy niż w poprzednim kwartale wzrost eksportu, związany prawdopodobnie z obniżeniem wzrostu gospodarczego u głównych partnerów handlowych Polski.

"Krajowy wzrost gospodarczy jest natomiast nadal wspierany przez coraz szybciej rosnący popyt konsumpcyjny w warunkach systematycznej poprawy sytuacji na rynku pracy, korzystnych nastrojów gospodarstw" - napisano w komunikacie.

d3xwvmd
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3xwvmd