Trwa ładowanie...
dvvlmsj
espi

RUCH CHORZÓW S.A. - Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w liczbie głosów ogółem powyżej progu 20 ...

RUCH CHORZÓW S.A. - Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w liczbie głosów ogółem powyżej progu 20 % (7/2014)

Share
dvvlmsj

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | RUCH CHORZÓW S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zwiększeniu udziału w liczbie głosów ogółem powyżej progu 20 % | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: ustawa o ofercie), Zarząd "Ruchu" Chorzów S.A. z/s w Chorzowie informuje, iż w dniu 04 grudnia 2014 roku do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie od Miasta Chorzowa o zwiększeniu udziału w liczbie głosów ogółem w Spółce "Ruch" Chorzów S.A. z/s w Chorzowie powyżej progu 20 %. Wg informacji zawartych w niniejszym zawiadomieniu: 1. W wyniku rejestracji kapitału zakładowego Spółki ?Ruch? Chorzów S.A z/s w Chorzowie na mocy postanowienia Sądu wydanego przez Sąd Rejestrowy Katowice -Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS, o którym spółka poinformowała w raporcie z dnia 04 listopada 2014 roku Miasto Ruch Chorzów objęło 2.000.000 akcji na okaziciela. 2. Przed zmianą Miasto Chorzów posiadało 2.153.845 akcji na okaziciela stanowiących 15,53 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, dających 2.153.845 głosów na
Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowiło 15,53 % w ogólnej liczbie głosów. 3. Obecnie Miasto Chorzów posiada 4.153.845 akcji na okaziciela stanowiących 20,09 % udziału w kapitale zakładowym, dających 4.153.845 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, co stanowi 20,09 % w ogólnej liczbie głosów. 4. Nie występują podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia posiadające akcje Spółki. 5. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. C ustawy o ofercie. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dvvlmsj

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RUCH CHORZÓW SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RUCH CHORZÓW S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 41-506 | | Chorzów | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Cicha | | 6 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (32) 241 75 54 | | (32) 346 35 35 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-05 Dariusz Smagorowicz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dvvlmsj

Podziel się opinią

Share
dvvlmsj
dvvlmsj