Trwa ładowanie...
dvvlmsj
espi

RUCH CHORZÓW S.A. - Zawiadomienie z art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie oraz z art. 70 pkt 1 ustawy ...

RUCH CHORZÓW S.A. - Zawiadomienie z art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie oraz z art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie (7/2015)

Share
dvvlmsj

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-04 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | RUCH CHORZÓW S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie z art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie oraz z art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie przepisów art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, "Ruch" Chorzów S.A. z/s w Chorzowie (dalej "Spółka" lub "Emitent") informuje iż w dniu 03 kwietnia 2015 roku otrzymała zawiadomienie informujące, iż Spółka ESM Logistics S.A. z/s w Katowicach (w której Pan Dariusz Smagorowicz pełni funkcję Prezesa Zarządu) powzięła informację o zarejestrowaniu w dniu 23 marca 2015 roku podwyższenia kapitału zakładowego ?Ruch? Chorzów S.A. wynikającego z objęcia przez ESM Logistics S.A. z siedzibą w Katowicach 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela, po cenie 1 zł za każdą akcję, którym odpowiada 1.000.000 głosów na Walnym
Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Emitent poinformował o przedmiotowym podwyższeniu raportem EBI nr 6/2015 z dnia 31 marca 2015 roku. Objęcie akcji, stanowiących 4,61 % kapitału zakładowego Emitenta i uprawniających do 4,61 % udziału na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, nastąpiło po wartości nominalnej. Uprzednio Obejmujący nie posiadał akcji Emitenta. Podwyższenie kapitału Emitenta skutkuje zmniejszeniem z 19,98 % do 19,06 % przysługującego Panu Dariuszowi Smagorowiczowi bezpośrednio udziału w kapitale zakładowym Spółki i ogólnej liczbie głosów wynikających z posiadanych przez Prezesa Dariusza Smagorowicza 4.131.727 akcji Emitenta oraz zmniejszeniem udziału w kapitale i ogólnej liczbie głosów Emitenta przysługujących spółkom 4Energy S.A. z siedzibą w Katowicach i Palau sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (w których Pan Dariusz Smagorowicz jest Prezesem Zarządu), odpowiednio z 32,68 % do 31,17 % z 6.757.019 akcji i głosów oraz z 1,99 % do 1,89 % z 410.589 akcji i głosów. Spośród akcji Emitenta posiadanych przez
4Energy S.A. 6.739.519 stanowią akcje na okaziciela, w przypadku których nastąpiło zmniejszenie udziału z 32,59 % do 31,09 %, natomiast 17.500 stanowią akcje imienne, w przypadku których nastąpiło zmniejszenie udziału z 0,085 % do 0,081 %. Zawiadomienie zostało złożone Spółce w związku z pełnieniem funkcji Prezesa Zarządu w spółkach ?Ruch? Chorzów S.A., ESM Logistics S.A., 4Energy S.A. oraz Palau sp. z o.o., przy czym 4Energy S.A. jest udziałowcem Palau sp. z o.o. Nie istnieją osoby o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. ustawy o ofercie. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dvvlmsj

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RUCH CHORZÓW SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RUCH CHORZÓW S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 41-506 | | Chorzów | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Cicha | | 6 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (32) 241 75 54 | | (32) 346 35 35 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-04 Dariusz Smagorowicz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dvvlmsj

Podziel się opinią

Share
dvvlmsj
dvvlmsj