Trwa ładowanie...
d1xkjli
espi

RUNICOM - Udzielenie pożyczek spółce portfelowej (68/2014) - EBI

RUNICOM - Udzielenie pożyczek spółce portfelowej (68/2014)
Share
d1xkjli
NEW CONNECT
Raport EBI nr 68 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-12
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Udzielenie pożyczek spółce portfelowej
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd RUNICOM S.A. informuje, że w dniu 10 listopada 2014 roku udzielił spółce CASH IN Sp. z o. o. z siedzibą w Suwałkach pożyczki krótkoterminowej do dnia 10 maja 2015 roku w wysokości 176.000,00 zł. Oprocentowanie pożyczki wynosi 10% w skali roku. Łączna wartość pożyczek krótkoterminowych udzielonych CASH IN Sp. z o. o. w okresie od 4 do 10 listopada 2014 roku wynosi 249.972,00 zł. RUNICOM S.A. posiada 200 udziałów w spółce CASH IN Sp. z o. o. o wartości nominalnej 100,00 zł każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 20.000,00 zł, które stanowią 40% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Robert Sieńkowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xkjli

Podziel się opinią

Share
d1xkjli
d1xkjli