Trwa ładowanie...

Rząd: projekt noweli Kpc o dalszej informatyzacji ksiąg wieczystych

Do Sejmu trafi przyjęty we wtorek przez rząd projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, przedłożony przez resort sprawiedliwości. Przewiduje on dalszą informatyzację postępowania z księgami wieczystymi.
Share
Rząd: projekt noweli Kpc o dalszej informatyzacji ksiąg wieczystych
Źródło: WP.PL, Fot: Krzysztof Hawrot
d22ojhe

W nowelizacji chodzi o to, że elektroniczna forma inicjowania postępowania wieczystoksięgowego będzie obowiązkowa dla notariuszy, komorników sądowych i naczelników urzędów skarbowych (jako organów egzekucyjnych).

Rząd liczy na to, że jeśli wnioski o wpis do księgi wieczystej lub o jej założenie będą składane drogą informatyczną, to takie elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe (e.p.w.) zapewni łatwiejszy dostęp do sądu ksiąg wieczystych, pozwoli szybciej załatwić sprawę i zwiększy bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami, utrudniając np. sprzedaż tej samej nieruchomości. Centrum Informacyjne Rządu podkreśla, że sprawa skracania postępowań sądowych wypełnia zobowiązanie premiera z drugiego expos,.

W nowelizacji przyjęto jako zasadę, że do wniosków o wpis do księgi wieczystej oraz o założenie księgi wieczystej nie będzie się dołączać dokumentów w postaci elektronicznej, bo większość dokumentów będących podstawą wpisu istnieje wyłącznie w postaci papierowej. Wyjątkiem od tej zasady ma być sytuacja, gdy dokumenty stanowiące podstawę będą pierwotnie w formie elektronicznej - wtedy ma się je załączać.

d22ojhe

Składający wniosek będzie musiał posiadać konto użytkownika w systemie teleinformatycznym obsługującym e.p.w. - konta będą mogły mieć tylko osoby fizyczne, czyli na wstępie postępowania będą to: notariusz, komornik sądowy lub naczelnik urzędu skarbowego. System teleinformatyczny obsługujący elektroniczne postępowanie wieczystoksięgowe będzie weryfikować dane identyfikacyjne notariusza i komornika, a także naczelnika urzędu skarbowego. Takie rozwiązanie pozwoli sądowi na stwierdzenie, czy osoby te posiadają uprawnienia.

Naczelnik skarbówki, notariusz i komornik sądowy mają podpisywać składane przez siebie pisma procesowe w e.p.w., używając bezpiecznego podpisu, weryfikowanego ważnym certyfikatem. Szczegóły zakładania kont, ich obsługi i trybu zakładania konta w systemie określi rozporządzenie ministra sprawiedliwości.

W projekcie zaproponowano też wiele zmian w Kpc, które mają usprawnić postępowanie w sprawach z dziedziny prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wprowadzając tam przepis umożliwiający pracodawcom i organom rentowym nie mającym statusu osoby prawnej lub przedsiębiorcy, udzielenie pełnomocnictwa procesowego pracownikom nie będącym radcami prawnymi. Chodzi m.in. o Zakład Emerytalno-Rentowy MSW czy Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Zdolność procesową i sądową przyznano wojewódzkim zespołom ds. orzekania o niepełnosprawności.

d22ojhe

Podziel się opinią

Share
d22ojhe
d22ojhe