Trwa ładowanie...
d35oun6
d35oun6

Rząd przyjął nowelizację Prawa pocztowego dot. rekompensat dla Poczty Polskiej

Warszawa, 14.03.2017 (ISBnews) - Rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo pocztowe. Przewidziano w nim rozwiązania, które zapewnią odpowiedni poziom rekompensaty za rzeczywiste straty poniesione przez operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Operatorem wyznaczonym na lata 2016-2025 jest Poczta Polska.
Share
d35oun6

CIR podało, że Poczta Polska może korzystać z zaakceptowanego przez Komisję Europejską programu pomocowego "Rekompensata dla Poczty Polskiej kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych w latach 2013-2015". Natomiast notyfikacja programu pomocowego dla PP na kolejne lata, tj. uznanie pomocy państwa dla poczty za zgodną z rynkiem wewnętrznym UE, wymaga korekty sposobu ustalania wysokości udziału innych operatorów pocztowych w dopłacie na rzecz finansowania kosztu netto.

"W projekcie noweli ustawy przewidziano taki sposób liczenia udziału operatorów pocztowych, zobowiązanych do wniesienia dopłaty na rzecz sfinansowania kosztu netto obowiązku świadczenia usług powszechnych przez operatora wyznaczonego, który będzie zgodny z unijnymi zasadami udzielania pomocy publicznej i regułami uczciwej konkurencji.

W praktyce, wszyscy operatorzy nie będą wnosili udziału w dopłacie od pierwszego miliona złotych przychodów z usług powszechnych i usług wchodzących w ich zakres.

d35oun6

"Jednocześnie, aby wpłaty tych operatorów były ustalane na właściwym poziomie, prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej będzie przeprowadzał przynajmniej raz na 5 lat przeglądowe analizy rynku pocztowego w celu oceny wskaźników określających ten udział w stosunku do sytuacji na rynku" - czytamy dalej.

Prezes UKE będzie występował do operatorów - którzy przynajmniej w jednym roku w ciągu dwóch lat poprzedzających badanie, zobowiązani byliby do udziału w dopłacie - o informacje niezbędne do przeprowadzenia takiej analizy, podano także.

CIR podało, że w zakres badania rynku pocztowego będą wchodziły także konsultacje społeczne na temat proponowanych zmian. Pierwsze badanie zostanie przeprowadzone w 2019 r.

W związku z nałożeniem na prezesa UKE obowiązku przeprowadzania cyklicznego badania rynku pocztowego przewidziano kary, które będą nakładane na operatorów pocztowych ( za nieudzielenie informacji oraz przekazanie informacji nieprawdziwych lub niepełnych, niezbędnych do rzetelnego przeprowadzenia badania).

Nowe regulacje mają obowiązywać po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem przepisów dotyczących konsultacji społecznych i przeprowadzania analizy rynku przez prezesa UKE oraz nakładania kar, które powinny wejść w życie 1 stycznia 2019 r., podsumowano w informacji.

(ISBnews)

d35oun6

Podziel się opinią

Share
d35oun6
d35oun6