Trwa ładowanie...
d4jtyvz

Rząd przyjął plan rozwoju, cele to m.in. 79% unijnego PKB per capita w 2020 r.

Warszawa, 16.02.2016 (ISBnews) - Rada Ministrów przyjęła dziś "Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju", który przewiduje wsparcie rozwoju firm, ich produktywności i ekspansji zagranicznej oraz równomierny rozwój całego kraju, poinformował wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki. Wśród celów na 2020 r. znalazło się osiągnięcie 79% unijnej średniej w zakresie PKB per capita (wobec 68% w 2014 r.).

Share
d4jtyvz

"Naszym celem jest uwolnienie kapitału krajowego, polskiej przedsiębiorczości i podniesienie jakości życia Polaków" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej, prezentując "Plan".

"Plan" ma charakter kierunkowy. Rząd będzie sukcesywnie realizował zapowiedziane projekty.

"W ciągu 8-9 miesięcy zaproponujemy przyjęcie przez Radę Ministrów szczegółowej strategii. Tam będą zawarte szczegółowe cele" - zapowiedział wicepremier.

Według Planu, cele, które stawia sobie rząd na 2020 r. to m.in.:

d4jtyvz

? wzrost inwestycji do poziomu ponad 25% PKB ,

? wzrost udziału nakładów na B+R do poziomu 2% PKB,

? wzrost liczby średnich i dużych przedsiębiorstw do ponad 22 tys.,

? więcej polskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych (wzrost o 70%),

d4jtyvz

? wzrost produkcji przemysłowej wyższy od wzrostu PKB,

? PKB per capita Polski na poziomie 79% średniej unijnej, podano w prezentacji.

Nowy model rozwoju będzie oparty na pięciu filarach - będą to: reindustralizacja, rozwój innowacyjnych firm, kapitał dla rozwoju, ekspansja zagraniczna oraz rozwój społeczny i regionalny.

"Chcemy zdecydowanie wzmocnić inwestycje. W pierwszym filarze - reindustrializacja - chcemy postawić na wsparcie firm prywatnych, Aby powstały nowe doliny, np. kolejowe czy stoczniowe, a nie tylko lotnicza - jedyna, jaką teraz mamy. Zaznaczamy również inwestycje zagraniczne, które mają unowocześniać polski przemysł" - powiedział Morawiecki.

d4jtyvz

Drugi filar - rozwój innowacyjnych firm - może doprowadzić do powstania "globalnych czempionów", jeśli otoczenie nie będzie krępować wzrostu polskich firm, które "muszą mieć dobre warunki do rozwoju i tworzenia innowacji (np. przyjazne otoczenie prawne, zachęty finansowe), podano dalej w prezentacji.

"W ramach drugiego filaru zaoferujemy przed końcem roku konstytucję biznesu, aby było przyjazne otoczenie prawne" - zadeklarował wicepremier.

Kluczowym zadaniem w trzecim filarze - kapitał dla rozwoju - jest zwiększenie poziomu inwestycji. Docelowo ich udział w PKB powinien wynosić co najmniej 25% wobec 18% obecnie (w prezentacji podkreślono, że od 2008 r. obserwujemy trend spadkowy w tym zakresie). Konieczne działania to m.in. rozbudowa instrumentów finansowych oferowanych przez państwowe instytucje rozwoju, efektywne inwestowanie środków unijnych.

"W trzecim filarze [chcemy działać] długofalowo, aby rozwój oprzeć o krajowe oszczędności. Chcemy również używać środków zewnętrznych, takich jak fundusze unijne, plan Junckera" - dodał Morawiecki.

d4jtyvz

Wsparcie ekspansji zagranicznych polskich firm - czwarty filar - to jeden ze sposobów na pomnażanie rodzimego kapitału. "Sam eksport to nie wszystko - nasze przedsiębiorstwa powinny zdobywać zagraniczne rynki także poprzez bezpośrednie inwestycje, fuzje i przejęcia. Kluczowe dla Polski pozostają rynki europejskie, ale powinniśmy wzmocnić aktywność na perspektywicznych rynkach - azjatyckim, afrykańskim i północno-amerykańskim. Państwo będzie wspierać nasze przedsiębiorstwa m.in. w drodze dedykowanej oferty finansowej oraz promocji polskich produktów" - czytamy w prezentacji przedstawionej przez wicepremiera.

Piąty filar - rozwój społeczny i regionalny - zakłada, iż "konieczne jest włączenie małych miast i obszarów wiejskich w procesy rozwojowe". Ministerstwo Rozwoju zadeklarowało, że będzie aktywnie uczestniczyć w przygotowaniu "Paktu dla obszarów wiejskich", nad którym pracuje minister rolnictwa i rozwoju wsi. Dla zrównoważonego rozwoju społecznego istotna jest też jakościowa zmiana w szkolnictwie zawodowym, tak by szkoły opuszczali specjaliści, których umiejętności są potrzebne na rynku pracy, podano też w prezentacji.

Morawiecki zaprezentował również przykład programu rozwojowego "Żwirko i Wigura", dotyczącego budowy dronów. Kolejny to konsorcjum polskich stoczni. "Mamy również specjalne strefy ekonomiczne, do których nadal będziemy zapraszać inwestorów" - dodał.

Kluczowym narzędziem w realizacji strategii będzie Polski Fundusz Rozwoju (PFR). Fundusz powstanie w oparciu o istniejące instytucje rozwoju (część funkcji dzisiejszego BGK, PARP, PIR, PAIiIZ, ARP i KUKE). Zintegruje i uporządkuje narzędzia oferowane przez te instytucje oraz zaproponuje nowe, podano w materiale.

d4jtyvz

"Mamy kilka instytucji, które będziemy integrować, aby stworzyć Polski Fundusz Rozwojowy, aby móc pożyczać środki po niższym koszcie na poziomie krajowej oceny ratingowej" - wskazał wicepremier.

Zakres jego wsparcia obejmie wiele obszarów: małe i średnie firmy, inwestycje, infrastrukturę, eksport, promocję, innowacje. Fundusz pozyska kapitał na inwestycje oferowany na preferencyjnych warunkach przez międzynarodowe instytucje finansowe.

Mówiąc o innowacyjności, Morawiecki wskazał, że celem w tym obszarze jest wzrost udziału nakładów na B+R w PKB z 0,8% obecnie do 2% w 2020 roku. Narzędzia, które pomogą w osiągnięciu tego poziomu to m.in.:

? nowa ustawa o innowacyjności (nowelizacja obecnej ustawy w VI 2016 r., a nowa ustawa w pierwszej połowie 2017 r.),

d4jtyvz

? program StartInPoland (komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań stworzonych przez start-upy),

? wdrożenie programów z szybką ścieżką decyzyjną, wspierających najważniejsze dziedziny z punktu widzenia innowacyjności gospodarki (tzw. programów ?pierwszej prędkości"),

? reforma instytutów naukowo-badawczych zmierzająca do tego, aby ich infrastruktura i zasoby pracowały dla gospodarki, podano w prezentacji.

"Chcemy doprowadzić do zmiany ustawy o zamówieniach publicznych, zgodnie z którymi około 160 mld zł jest wydawanych rocznie. Chcemy m.in. odejść od kryterium najniższej ceny, wprowadzić punkty za innowacyjność i ułatwienia dla małych i średnich firm i promować zatrudnienie na pełny etat" - zapowiedział także wicepremier.

(ISBnews)

d4jtyvz

Podziel się opinią

Share
d4jtyvz
d4jtyvz