Trwa ładowanie...
rząd

Rząd przyjął strategię "Dynamiczna Polska 2020"

Dalsze upraszczanie prawa i procedur, kierowanie wydatków publicznych na cele rozwojowe, zwiększanie podaży kapitału - przewiduje przyjęta we wtorek przez rząd "Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki - Dynamiczna Polska 2020".

Share
Rząd przyjął strategię "Dynamiczna Polska 2020"
Źródło: Jupiterimages
d3lv8o8

Jak podkreśliło Centrum Informacyjne Rządu, chodzi o to, aby "Strategia" stała się częścią szerokiej i spójnej polityki rozwoju. Według Centrum, główny cel "Strategii" - to wysoce konkurencyjna gospodarka (innowacyjna i efektywna) oparta na wiedzy i współpracy, natomiast przez gospodarkę konkurencyjną należy rozumieć taką, która w relacji do innych krajów utrzyma lub osiągnie wyższą dynamikę wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz doprowadzi do szybkiego zwiększenia poziomu życia obywateli.

Jak poinformowało Ministerstwo Gospodarki, dokument postuluje dalsze upraszczanie prawa gospodarczego i procedur administracyjnych, w tym prawa upadłościowego, kierunkowanie wydatków publicznych na działania rozwojowe, czy też zwiększanie podaży i dostępności kapitału prywatnego i publicznego na rynku finansowym.

Opisane w projekcie "Strategii" cele szczegółowe to m.in.: dostosowanie otoczenia regulacyjnego i finansowego do potrzeb innowacyjnej i efektywnej gospodarki, np. koncentracja wydatków publicznych na działaniach prorozwojowych i innowacyjnych, stymulowanie innowacyjności poprzez wzrost efektywności wiedzy i pracy, wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i surowców. Wymienia się też wzrost umiędzynarodowienia polskiej gospodarki, np. poprzez wspieranie polskiego eksportu i inwestycji za granicą czy wspieranie napływu innowacyjnych inwestycji.

d3lv8o8

CIR zaznaczyło, że podstawą wykonawczą "Strategii" będą szczegółowe programy, zwłaszcza Program Rozwoju Przedsiębiorstw. Cele określone w "Strategii" będą finansowane z publicznych funduszy krajowych, jak budżet państwa, państwowe fundusze celowe, budżety jednostek samorządu terytorialnego, publicznych środków wspólnotowych i innych źródeł zagranicznych oraz środków prywatnych.

Koordynatorem "Strategii" oraz odpowiedzialnym za całościowe jej wdrożenie będzie minister gospodarki. Do jego obowiązków należeć będzie również monitorowanie postępów realizacji.

d3lv8o8

Podziel się opinią

Share
d3lv8o8
d3lv8o8