Trwa ładowanie...
dw00w1w

Rząd przyjął we wtorek Aktualizację Programu Konwergencji 2011

Rząd przyjął we wtorek Aktualizację Programu Konwergencji 2011 (APK) zakładającą deficyt sektora finansów publicznych w 2011 roku na poziomie 5,6 proc. PKB, w 2012 roku 2,9 proc., w 2013 roku 2,5 proc. oraz w 2014 roku 2,0 proc. - poinformowało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu.
Share
dw00w1w

Rząd przyjął we wtorek Aktualizację Programu Konwergencji 2011 (APK) zakładającą deficyt sektora finansów publicznych w 2011 roku na poziomie 5,6 proc. PKB, w 2012 roku 2,9 proc., w 2013 roku 2,5 proc. oraz w 2014 roku 2,0 proc. - poinformowało w komunikacie Centrum Informacyjne Rządu.

Według APK dług publiczny, według unijnej metodologii ESA'95, sięgnie w 2011 roku 54,9 proc. PKB, w 2012 roku będzie to 54,1 proc., w 2013 roku 52,4 proc., zaś w 2014 roku 50,8 proc.

Wzrost PKB w 2011 roku w 2011 i 2012 roku ma wynieść po 4 proc., w 2013 roku 3,7 proc., a w 2014 roku 3,9 proc.

dw00w1w

Scenariusz makroekonomiczny w APK jest zgodny z zaprezentowanym w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa.

GUS także podał we wtorek, że deficyt instytucji rządowy i samorządowych w 2010 roku wyniósł 7,9 proc. PKB, a dług publicznych w relacji do PKB 55,0 proc.

"W scenariuszu średniookresowym zakłada się, że dla tempa wzrostu PKB, jego struktury, procesów inflacyjnych i sytuacji na rynku pracy kluczowe znaczenie będą miały: sytuacja gospodarcza u partnerów handlowych pozostałych państw członkowskich UE, skala i struktura konsolidacji fiskalnej oraz tendencje demograficzne, chodzi zwłaszcza o ubytek ludności w wieku produkcyjnym" - napisano w komunikacie CIR.

"Szacuje się, że wzrost gospodarczy w Polsce w 2011 r. będzie o ok. 0,2 pkt proc. wyższy niż w 2010 r. W 2012 r., pomimo ograniczenia wkładu we wzrost ze strony popytu publicznego, przyspieszenie popytu prywatnego powinno przyczynić się do utrzymania realnego tempa wzrostu PKB na poziomie z 2011 r. W 2013 r. można się spodziewać spowolnienia realnego tempa wzrostu PKB do ok. 3 proc. Natomiast w 2014 r. tempo wzrostu PKB wyniesie ok. 3,9 proc" - dodano.

dw00w1w

We wtorek GUS podał, że w 2010 r. wzrost PKB wyniósł 3,8 proc.

"Wraz z przyspieszeniem tempa wzrostu popytu krajowego zwiększać się będzie deficyt na rachunku obrotów bieżących. Ocenia się, że w 2011 r. wrośnie on do 3,4 proc. PKB, a w 2012 r. wyniesie 3,6 proc. W dwóch kolejnych latach ustabilizuje się na poziomie 3,4 proc. PKB" - napisano w komunikacie.

Według rządowych założeń, poziom inflacji, który w 2011 r. przejściowo zwiększy się do 3,5 proc, w kolejnych latach powinien się obniżać, by w 2014 r. wynieść 2,5 proc.

"W kwestii polityki pieniężnej przewiduje się, że proces zaostrzania polityki pieniężnej przez RPP będzie kontynuowany. Tempo i skala podwyżek stóp procentowych będzie uzależnione od ożywienia gospodarczego, konsolidacji finansów publicznych, poprawy sytuacji na rynku pracy oraz kursu walutowego i oczekiwań inflacyjnych. W kolejnych latach stopa referencyjna NBP powinna ukształtować się na poziomie ok. 4,5 proc" - dodano.

dw00w1w

Podziel się opinią

Share
dw00w1w
dw00w1w