Trwa ładowanie...
d2kotkt
d2kotkt

Rząd za rozszerzeniem emisji listów zastawnych

Rozwój rynku listów zastawnych emitowanych przez banki hipoteczne oraz podwyższenie bezpieczeństwa banków hipotecznych - to cele projektu zmian w ustawie o listach zastawnych i bankach hipotecznych, zaakceptowanego we wtorek przez rząd.
Share
d2kotkt

Według komunikatu CIR wśród najważniejszych zmian, wprowadzanych przez projekt ustawy jest m.in. umożliwienie wykorzystywania przez banki na szerszą skalę refinansowania działalności kredytowej poprzez emisje listów zastawnych.

"Służyć temu ma zapewnienie mechanizmów zwiększających bezpieczeństwo listów zastawnych, transparentność procesu upadłościowego emitentów oraz atrakcyjność listu zastawnego dla potencjalnych inwestorów" - głosi komunikat CIR.

Projekt ma także zwiększać ustawową ochronę praw nabywców listów zastawnych, poprzez "wprowadzenie szczegółowych zasad regulujących proces zaspokajania wierzycieli i określenie przebiegu procesu upadłości banku hipotecznego".

d2kotkt

Inne zapisy projektu mają podwyższać bezpieczeństwo w działalności banków hipotecznych. "Banki hipoteczne zostaną zobowiązane do utrzymywania wymogu zabezpieczenia listów zastawnych w wysokości co najmniej 10 proc. wartości emisji oraz bufora płynności na zabezpieczenie obsługi odsetek od listów zastawnych w okresie kolejnych 6 miesięcy" - informuje CIR.

Projekt podwyższa także limit umożliwiający refinansowanie, ze środków uzyskanych z emisji listów zastawnych, kredytów udzielanych na cele mieszkaniowe, z dotychczasowego poziomu 60 proc. do poziomu 80 proc. bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości. Zwiększa także możliwość inwestowania w listy zastawne przez otwarte fundusze emerytalne i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.

"Proponowane zmiany zwiększą poziom bezpieczeństwa wierzycieli z listów zastawnych, a więc obniżą koszty kredytów przez tańsze finansowanie działalności kredytowej dla banków przy jednoczesnym zniesieniu aktualnych barier związanych z atrakcyjnością listu zastawnego dla jego inwestorów" - czytamy w komunikacie CIR.

Listy zastawne to dłużne papiery wartościowe, które charakteryzują się wysokim poziomem bezpieczeństwa i niskim ryzykiem inwestycyjnym.

d2kotkt

Podziel się opinią

Share
d2kotkt
d2kotkt