Trwa ładowanie...
dvvlmsj

Rząd zajmie się rozporządzeniem ws. realizacji zadań ARiMR

Usprawnienie szacunków strat w gospodarstwach poszkodowanych przez niekorzystną pogodę, wprowadzenie gwarancji dla kredytów rolniczych i zwrot części kosztów bioasekuracji z tytułu ASF ma na celu projekt noweli rozporządzenia ws. zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Share
dvvlmsj

Rząd zajmie się nim w trakcie poniedziałkowego posiedzenia w Gdańsku.

Nowe zmiany zawarte w projekcie nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR - jak uzasadnia ministerstwo rolnictwa - mają sprawić, że proces szacowania strat w gospodarstwach rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych będzie przebiegał lepiej. Pozwolą one bowiem wojewodom na włączanie do komisji szacującej straty osób, mających co najmniej pięcioletni staż w prowadzeniu gospodarstwa rolnego.

Obecnie od członków komisji wymagane jest wykształcenie wyższe albo średnie w zakresie rolnictwa, ekonomiki rolnictwa lub rybactwa. Dodatkowo w przypadku szacowania szkód w budynkach lub budowlach służących do prowadzenia działalności rolniczej co najmniej jedna osoba wchodząca w skład komisji powinna mieć wykształcenie lub doświadczenie zawodowe w zakresie budownictwa.

Projekt noweli rozporządzenia przewiduje też wprowadzenie instrumentu gwarancji spłaty kredytów bankowych w celu utrzymania płynności finansowej rolników poszkodowanych przez rosyjskie embargo na żywność.

dvvlmsj

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi chce uchylenia stanowiska Komisji Europejskiej, zgodnie z którym nie powinny być udzielane poręczenia i gwarancje do kredytów z częściową spłatą kapitału, udzielanych młodym rolnikom na zakup użytków rolnych. Proponuje też określenie warunków udzielenia gwarancji spłaty kredytów przeznaczonych na inwestycje w uprawę owoców i warzyw oraz hodowlę świń i produkcję mięsa dla grup producenckich.

Resort podkreśla, że producenci rolni prowadzą inwestycje zmierzające do poprawy jakości produkcji, które finansują poprzez kredyty komercyjne. Tymczasem - tłumaczy - po wprowadzeniu przez Rosję embarga na import owoców i warzyw oraz mięsa z Polski, nastąpiło pogorszenie koniunktury na światowych rynkach produktów rolnych, co decydująco wpłynęło na sytuację finansową producentów rolnych i spowodowało trudności w spłatach kredytów.

Warunkiem udzielenia poręczenia lub gwarancji ma być zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami podatków oraz ubezpieczenia społecznego, czy - dla grup producentów - także planu inwestycyjnego.

Projekt przewiduje wprowadzenie gwarancji terminowych w wysokości do 80 proc. wykorzystanej kwoty kredytu bankowego, ale nie więcej niż 5 mln zł. Taka gwarancja - zdaniem MRiRW - pomoże producentom sprostać wymogom banków w zakresie zabezpieczenia kredytów.

dvvlmsj

Oprócz tego projekt zawiera zapisy dotyczące refundacji wydatków bioasekuracyjnych dla producentów świń, a związanych z wystąpieniem w Polsce afrykańskiego pomoru świń. Mówi on, że na pomoc mogą liczyć właściciele stad, gdzie średnia roczna liczba zwierząt wynosi powyżej 50 sztuk.

Pomoc w formie de minimis ma rekompensować 50 proc. wydatków poniesionych na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu do dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji, a także środków, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego, a także na zabezpieczenie budynków, w których trzymane są świnie.

Aby otrzymać pomoc rolnik będzie musiał przedstawić do powiatowego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kopie faktur lub inne dowody zapłaty, potwierdzające wydatki na walkę z ASF.

dvvlmsj

Podziel się opinią

Share
dvvlmsj
dvvlmsj