Trwa ładowanie...
d1cwwiw

Sąd oddalił apelację PZU od wyroku uchylającego uchwałę w sprawie podziału zysku za '06 (opis)

07.12. Warszawa (PAP) - Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił w całości apelację PZU od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie ze stycznia 2010 r., uchylającego uchwałę WZA spółki z 30...

Share
d1cwwiw

07.12. Warszawa (PAP) - Sąd Apelacyjny w Warszawie oddalił w całości apelację PZU od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie ze stycznia 2010 r., uchylającego uchwałę WZA spółki z 30 czerwca 2007 roku w sprawie podziału zysku PZU SA za 2006r., wszczętej z powództwa Manchester Securities Corporation. Wyrok jest prawomocny - podało PZU w komunikacie.

Postępowanie z powództwa Manchester Securities Corporation przeciwko PZU SA o uchylenie uchwały WZA z 30 czerwca 2007 r. w sprawie podziału zysku PZU za 2006 r., zostało wszczęte pozwem z 30 lipca 2007 r.

PZU 17 lutego 2010 r. wniosło apelację, zaskarżając wyrok Sądu Okręgowego w całości.

d1cwwiw

Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie uchylający ww. uchwałę WZA pozostaje w mocy.

PZU podało, że złoży wniosek o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku Sądu Apelacyjnego, a po jego otrzymaniu i zapoznaniu się z nim, rozważy podjęcie odpowiednich kroków prawnych, wynikających z Kodeksu postępowania cywilnego i Kodeksu spółek handlowych.

PZU nie wypłaciło dywidendy z zysku za 2006 r. Na podstawie zaskarżonej uchwały WZA przeznaczyło cały wypracowany zysk spółki (3,28 mld zł) na kapitał zapasowy (2,26 mld zł) i na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (20 mln zł).

PZU w prospekcie emisyjnym z kwietnia 2010 r. przedstawiło stanowisko co do skutków orzeczeń uchylających uchwałę nr 8/2007 pisząc wówczas m.in.: "W ocenie spółki konsekwencje prawomocnego uchylenia uchwały nr 8/2007 nie są jednoznaczne. Tym niemniej, w ocenie spółki prawomocny wyrok sądu uchylający taką uchwałę nie prowadziłby do powstania roszczenia o wypłatę dywidendy przez spółkę". (PAP)

gsu/ osz/

d1cwwiw

Podziel się opinią

Share
d1cwwiw
d1cwwiw