Trwa ładowanie...
d17ek0w

Sąd, po ponownym rozpoznaniu sprawy, ogłosił upadłość likwidacyjną Techmeksu (opis)

17.05. Warszawa (PAP) - Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, po ponownym rozpoznaniu sprawy na skutek uchylenia przez sąd drugiej instancji postanowienia z listopada 2009 o ogłoszeniu...

Share
d17ek0w

17.05. Warszawa (PAP) - Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, po ponownym rozpoznaniu sprawy na skutek uchylenia przez sąd drugiej instancji postanowienia z listopada 2009 o ogłoszeniu upadłości Techmeksu obejmującej likwidację majątku, postanowił ogłosić upadłość Techmeksu, obejmującą likwidację majątku dłużnika - poinformował Techmex w komunikacie.

Sąd wyznaczył na sędziego komisarza Teresę Płonkę oraz syndyka masy upadłościowej Danutę Wieczorek. Sąd wezwał wierzycieli upadłego, którzy w ramach dotychczas prowadzonego postępowania nie zgłosili swoich wierzytelności - do zgłoszenia wierzytelności sędziemu komisarzowi w terminie dwóch miesięcy od daty obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Sąd wezwał osoby, którym przysługują prawa i roszczenia osobiste, ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, aby dokonały ich zgłoszenia w terminie dwóch miesięcy od daty obwieszczenia sędziemu komisarzowi, pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym.

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej 30 listopada 2009 r. otworzył postępowanie upadłościowe Techmeksu obejmujące likwidację majątku spółki.

Zarząd spółki 7 grudnia złożył zażalenie na postanowienie sądu dotyczące ogłoszenia upadłości, obejmującej likwidację majątku spółki i wniósł o zmianę postanowienia na upadłość z możliwością zawarcia układu.

W lutym 2010 r. Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej uchylił upadłość likwidacyjną Techmeksu i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Bielsku-Białej. (PAP)

gsu/ jtt/

d17ek0w

Podziel się opinią

Share
d17ek0w
d17ek0w