Trwa ładowanie...
d18stvt

Sąd wyznaczył komisarza w Kerdos Group w ramach postępowania sanacyjnego

Warszawa, 18.05.2016 (ISBnews) - W związku z postępowaniem sanacyjnym w Kerdos Group sąd postanowił odebrać zarząd własny, wyznaczyć zarządcę w postaci spółki PMR Restrukturyzacje S.A i wyznaczyć sędziego-komisarza - Pawła Stosio, poinformowała spółka. 

Share
d18stvt

"Celem otwartego postępowania sanacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli i umożliwienie restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami. Działaniami sanacyjnymi, o których mowa, są czynności prawne i faktyczne, które zmierzają do poprawy sytuacji ekonomicznej dłużnika i mają na celu przywrócenie dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań, przy jednoczesnej ochronie przed egzekucją" - czytamy w komunikacie.

Zadaniem PMR Restrukturyzacje jest zarządzanie masą sanacyjną spółki, sporządzenie spisu inwentarza wraz z oszacowaniem oraz sporządzenie i realizacja planu restrukturyzacyjnego. Obecnie zarządca jest w trakcie obejmowania w zarząd majątku spółki oraz przejmowania dokumentacji, podano także.

W terminie 30 dni od dnia otwarcia postępowania sanacyjnego zarządca jest zobowiązany do sporządzenia i złożenia sędziemu-komisarzowi spisu wierzytelności. Zarządca jest obowiązany również do składania sędziemu-komisarzowi sprawozdania ze swoich czynności za każdy miesiąc kalendarzowy pełnienia funkcji, które obejmuje co najmniej wskazanie i omówienie etapu przygotowywania lub realizacji planu restrukturyzacyjnego oraz wskazanie, czy zarządca reguluje zobowiązania powstałe po otwarciu postępowania sanacyjnego, podano także.

"Jeżeli spółka utraci zdolność do bieżącego zaspokajania kosztów postępowania sanacyjnego i zobowiązań powstałych po jego otwarciu oraz zobowiązań, które nie mogą zostać objęte układem, sąd umorzy postępowanie sanacyjne. Sąd umarza postępowanie sanacyjne również, gdy brak jest realnych możliwości przywrócenia dłużnikowi zdolności do wykonywania zobowiązań" - czytamy w komunikacie.

Kerdos Group to spółka holdingowa, skupiona na sprzedaży detalicznej i hurtowej artykułów kosmetycznych i higienicznych poprzez sieć drogerii, w tym za granicą. Jest operatorem sieci Dayli w Polsce oraz Meng w Luksemburgu.

(ISBnews)

d18stvt

Podziel się opinią

Share
d18stvt
d18stvt