Trwa ładowanie...
d3g7syw

Sąd zwrócił wniosek ABM Solid o ogłoszenie upadłości układowej

10.07. Warszawa (PAP) - Sąd Rejonowy w Tarnowie zwrócił wniosek ABM Solid o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu z powodu braków w złożonych dokumentach -...

Share
d3g7syw

10.07. Warszawa (PAP) - Sąd Rejonowy w Tarnowie zwrócił wniosek ABM Solid o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu z powodu braków w złożonych dokumentach - poinformował PAP Tomasz Kozioł, rzecznik Sądu Okręgowego w Tarnowie.

"Decyzja o zwrocie wniosku zapadła 9 lipca 2012 r. Jeśli chodzi kwestie, które legły u podstaw tej decyzji procesowej, to są one dwie. Po pierwsze wnioskodawca, ABM Solid, nie przedłożył rachunku zysków i strat" - powiedział PAP Tomasz Kozioł.

"Po drugie, wymogiem związanym z tego typu wnioskiem jest przedstawienie wykazu majątku z szacunkową jego wyceną. W przypadku obejmującego prawo własności nieruchomości zabudowanych, konieczne jest podanie szacunkowej wyceny takiej nieruchomości zabudowanej. Tymczasem wnioskodawca odrębnie wykazał szacunkową rynkową wartość gruntu, a odrębnie szacunkową rynkową wartość zabudowań" - dodał.

Rzecznik poinformował, że ABM Solid może uzupełnić wniosek, a wówczas sąd dalej będzie na tym wniosku procedował. Jeżeli jednak nie zgadza się z decyzją sądu, przysługuje mu zażalenie na decyzję.

d3g7syw

ABM Solid 28 czerwca 2012 r. złożył do tarnowskiego sądu wniosek o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu, gdyż nie udało się spółce zrealizować założeń planu restrukturyzacji i pozyskania inwestorów.

Z informacji spółki wynika, że bezpośrednią przeszkodą w zrealizowaniu założeń umowy w sprawie restrukturyzacji był brak pozyskania kapitału z emisji warrantów i akcji emitenta. Konsekwencją jest ustanie warunków umowy zawieszających wymagalność zobowiązań wobec wierzycieli finansowych. Pośrednią przyczyną było również wycofanie się potencjalnych inwestorów z zaangażowania kapitałowego ze względu na pogarszającą się sytuację makroekonomiczną oraz trudną sytuację w branży budowlanej.

W niedawnej rozmowie z PAP, prezes spółki ABM Solid poinformował, że ma ona obecnie około 100 mln zł zobowiązań wobec instytucji finansowych i około 80 mln zł zobowiązań handlowych. Najwięksi wierzyciele spółki to głównie banki.(PAP)

mto/ asa/

d3g7syw

Podziel się opinią

Share
d3g7syw
d3g7syw