Trwa ładowanie...
d22u9lk

SANWIL HOLDING SA - Informacja dla inwestorów dot. scalenia akcji (4/2015)

SANWIL HOLDING SA - Informacja dla inwestorów dot. scalenia akcji (4/2015)

Share
d22u9lk

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | SANWIL HOLDING SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja dla inwestorów dot. scalenia akcji | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Sanwil Holding S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej: "Emitent" lub ?Spółka?) informuje, że w dniu 9 marca 2015 r. Spółka złożyła do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") wniosek o zawieszenie na okres od dnia 17 marca 2015 r. do dnia 30 marca 2015 r. (włącznie) notowań na rynku podstawowym prowadzonym przez GPW wszystkich akcji Emitenta istniejących pod kodem ISIN: PLSANWL00012 w związku z rozpoczętą procedurą scalenia akcji Spółki. Jednocześnie Zarząd Sanwil Holding S.A. informuje, że w dniu 9 marca 2015 r. złożył do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW"), wniosek o przeprowadzenie w dniu 30 marca 2015 r. scalenia akcji zarejestrowanych w KDPW pod kodem PLSANWL00012 w liczbie 50.117.250, o wartości nominalnej 10 (dziesięć) groszy każda, w stosunku 6:1. W związku z powyższym po wymianie w KDPW pod kodem PLSANWL00012 zarejestrowanych będzie 8.352.875 akcji o wartości nominalnej 60 (sześćdziesiąt) groszy każda. Wznowienie obrotu akcjami Emitenta planowane jest na dzień
31 marca 2015 r. Zarząd Emitenta informuje, iż na podstawie upoważnienia zawartego w § 1 ust. 4 uchwały nr 4/IX/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2014 r. w sprawie " w sprawie scalenia, tj. połączenia, akcji Spółki, zmiany Statutu Spółki wynikającej ze scalenia akcji" ("Uchwała"), wyznaczył dzień referencyjny, tj. dzień według stanu na który zostanie ustalona liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, zapisanych na rachunkach papierów wartościowych, a które zostaną zamienione na odpowiednią liczbę akcji o wartości nominalnej 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy), na 23 marca 2015 r. ("Dzień Referencyjny"). Zarząd Emitenta niniejszym zwraca się również do Akcjonariuszy Spółki z prośbą o dostosowanie stanu posiadania akcji Spółki na rachunkach papierów wartościowych w ten sposób, aby posiadana liczba akcji Spółki w Dniu Referencyjnym, stanowiła sześć lub wielokrotność liczby sześć. Powyższa prośba ma na celu zminimalizowanie ryzyka niedojścia do skutku
procedury scalenia akcji Spółki, z uwagi na ograniczoną ilość akcji, które zostaną przyznane Akcjonariuszom w zamian za akcje stanowiące tzw. resztówki scaleniowe. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d22u9lk

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SANWIL HOLDING SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SANWIL HOLDING SA | | Lekki (lek) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 20-703 | | Lublin | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Cisowa | | 11 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 81 444 64 80 | | 81 444 64 62 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | akcjonariat@sanwil.com | | www.holding.sanwil.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 7950200697 | | 650021906 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-09 Adam Buchajski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d22u9lk

Podziel się opinią

Share
d22u9lk
d22u9lk