Trwa ładowanie...
d1pn8p3

SANWIL HOLDING SA - Informacja o powołaniu osoby nadzorującej (9/2015)

SANWIL HOLDING SA - Informacja o powołaniu osoby nadzorującej (9/2015)

Share
d1pn8p3

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-20 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SANWIL HOLDING SA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o powołaniu osoby nadzorującej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | SANWIL HOLDING S.A. (Emitent), zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?] informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie art. 388 § 2 i 3 Ksh oraz § 17 ust. 2, w związku z § 20 ust. 8 Statutu Emitenta, Uchwałą nr 1/III/2015 z dnia 20 marca 2015 r. wybrała do swojego składu Pana Roberta Buchajskiego, powierzając mu pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej. Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami działalność wykonywana przez Pana Roberta Buchajskiego nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności prowadzonej przez Emitenta. Pan Robert Buchajski nie uczestniczy w organach, ani nie jest wspólnikiem innych osób prawnych czy spółek osobowych konkurencyjnych do SANWIL HOLDING S.A. Pan Robert Buchajski nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Dane powołanego Członka Rady Nadzorczej przedstawione są w
załączniku niniejszego raportu | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | RB92015_zalacznik.pdf | Dane powołanego Członka Rady Nadzorczej | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SANWIL HOLDING SA
(pełna nazwa emitenta)
SANWIL HOLDING SA Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-703 Lublin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Cisowa 11
(ulica) (numer)
81 444 64 80 81 444 64 62
(telefon) (fax)
akcjonariat@sanwil.com www.holding.sanwil.com
(e-mail) (www)
7950200697 650021906
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Adam Buchajski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1pn8p3

Podziel się opinią

Share
d1pn8p3
d1pn8p3