Trwa ładowanie...
d3aj5y2
espi

SANWIL HOLDING SA - Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta (31/2014)

SANWIL HOLDING SA - Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta (31/2014)

Share
d3aj5y2

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 31 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | SANWIL HOLDING SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zbyciu akcji Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emitenta informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie o transakcji zbycia akcji spółki SANWIL HOLDING S.A. o następującej treści: "Działając jako zarząd spółki Ipnihome Limited, spółki zarejestrowanej zgodnie z prawe Republiki Cypryjskiej pod numerem HE 212974, z siedzibą pod adresem: Ermou, 32-34 Kyprianos Court, Flat/Office 105, P.C. 6021, Larnaka, Republika Cypryjska (dalej "Ipnihome"), w związku z obowiązkiem ujawnienia stanu posiadania wynikającego z art. 69 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, niniejszym zawiadamiam, iż w dniu 3 grudnia 2014 w Warszawie, Ipnihome zawarło transakcję zbycia akcji Sanwil Holding S.A. poprzez opłacenie certyfikatów inwestycyjnych AGIO RB FIZ zarządzanego przez AgioFunds TFI S.A. a w wyniku zrealizowanej transakcji, udział Ipnihome Limited w głosach na WZA Sanwil Holding S.A. spadł poniżej 5%. Przed dokonaniem
powyżej wspomnianej transakcji Ipnihome Limited posiadała 3.979.530 (słownie trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści) akcji, które stanowiły 7,94% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz uprawniały do 3.979.530 (słownie: trzech milionów dziewięciuset siedemdziesięciu dziewięciu tysięcy pięciuset trzydziestu) głosów, które dawały 7,94% wszystkich głosów na WZA Spółki. Obecnie Ipnihome Limited nie posiada akcji Spółki Sanwil Holding S.A." | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3aj5y2

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SANWIL HOLDING SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | SANWIL HOLDING SA | | Lekki (lek) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 20-703 | | Lublin | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Cisowa | | 11 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 81 444 64 80 | | 81 444 64 62 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | akcjonariat@sanwil.com | | www.holding.sanwil.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 7950200697 | | 650021906 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-05 Adam Buchajski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3aj5y2

Podziel się opinią

Share
d3aj5y2
d3aj5y2