Trwa ładowanie...
d317rkr

SAPLING S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sapling S.A. na dzień 30 ...

SAPLING S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sapling S.A. na dzień 30 września 2015 r. (9/2015)

Share
d317rkr

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SAPLING S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sapling S.A. na dzień 30 września 2015 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Sapling S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka"), informuje, iż na dzień 30 września 2015 roku na godzinę 11.00 zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sapling S.A., które odbędzie się w siedzibie przy Al. Jerozolimskie 65/79, z następującym porządkiem obrad: Porządek obrad zgromadzenia obejmuje: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3. Sporządzenie listy obecności, 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 5. Przyjęcie porządku obrad, 6. Podjęcie uchwał w przedmiocie: a) połączenia SAPLING S.A. ze spółka Sapling sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia; b) zmiany siedziby Spółki. 7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Ponadto Zarząd Sapling S.A. informuje, że treść proponowanych zmian Statutu Sapling S.A. wraz z jego dotychczas obowiązującymi postanowieniami została zamieszczona w projekcie uchwały do pkt 6 lit. b porządku obrad oraz w ogłoszeniu.
Załączniki: 1. Treść ogłoszenia 2. Treść proponowanych uchwał 3. Wzór pełnomocnictwa | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Formularz pełnomocnictwa.pdf | Formularz pełnomocnictwa | | | | | | | | | |
| | Treść ogłoszenia.pdf | Tresc ogłoszenia | | | | | | | | | |
| | Treść proponowanych uchwał.pdf | Treść proponowanych uchwał | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d317rkr

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | SAPLING SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | SAPLING S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 00-697 | | Warszawa | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 65/79 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | +48 22 630 67 80 | | +48 22 630 63 41 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 5252521008 | | 144418274 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-04 Agnieszka Jankowska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d317rkr

Podziel się opinią

Share
d317rkr
d317rkr