Trwa ładowanie...
d230w21
d230w21
espi

SCANMED MULTIMEDIS - Dokonanie wykupu obligacji serii A na żądanie emitetnta (53/2014) - EBI

SCANMED MULTIMEDIS - Dokonanie wykupu obligacji serii A na żądanie emitetnta (53/2014)
Share
d230w21
NEW CONNECT
Raport EBI nr 53 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-17
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Dokonanie wykupu obligacji serii A na żądanie emitetnta
Podstawa prawna
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 46/2014 z dnia 27 października 2014 roku Zarząd Scanmed Multimedis S.A. ("Emitent") informuje, że zgodnie z punktem 1.7.5. Warunków Emisji Obligacji serii A notowanymi pod skróconą nazwą SCM1115 oraz oznaczonych kodem PLSCNMD00024 ("Obligacje"), określonymi w Dokumencie Informacyjnym sporządzonym w związku z emisją obligacji serii A, w dniu 17 listopada 2014 r. przeprowadził całościowy przedterminowy wykup Obligacji serii A na żądanie Emitenta. Opcją Call zostało objętych 19.050 (słownie: dziewiętnaście tysięcy pięćdziesiąt) sztuk Obligacji. Wykup Obligacji w ramach Przedterminowego Wykupu na żądanie Emitenta został dokonany według ich wartości nominalnej powiększonej o premię opcyjną w wysokości 0,50% wielkości nominalnej jednej Obligacji, tj. 5,00 zł (pięć złotych 00/100). Wykupione Obligacje z chwilą dokonania wykupu, zostały umorzone. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu GPW w Warszawie S.A.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Joanna Szyman Prezes Zarządu
Aneta Sowińska Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d230w21

Podziel się opinią

Share
d230w21
d230w21