Trwa ładowanie...
d3xbg3x
espi

SCANMED MULTIMEDIS S.A. - Zmniejszeniu stanu posiadania akcji przez głównego akcjonariusza (21/2012)

SCANMED MULTIMEDIS S.A. - Zmniejszeniu stanu posiadania akcji przez głównego akcjonariusza (21/2012)
Share
d3xbg3x
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2012
Data sporządzenia: 2012-08-08
Skrócona nazwa emitenta
SCANMED MULTIMEDIS S.A.
Temat
Zmniejszeniu stanu posiadania akcji przez głównego akcjonariusza
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki Scanmed Multimedis S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 08.08.2012r. otrzymał od Black Lion Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna ("Fundusz") zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 185, poz. 1439) ("Ustawa"), że wskutek zmiany w dniu 07 sierpnia 2012r. wysokości kapitału zakładowego Emitenta stan posiadania akcji Emitenta przez Fundusz zmniejszył się o wiecej niż 1% w ogólnej liczbie głosów. Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 Ustawy o ofercie

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-08 Joanna Szyman Prezes Zarządu
2012-08-08 Jerzy Krawiec Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3xbg3x

Podziel się opinią

Share
d3xbg3x
d3xbg3x