Trwa ładowanie...
d1nx7q9
d1nx7q9
espi

SCO-PAK S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK S.A. - kore...

SCO-PAK S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK S.A. - korekta dotycząca wcześniejszego wysłania załączników w nieodpowiednim formacie (2/2011)
Share
d1nx7q9
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2011 KOR
Data sporządzenia: 2011-05-27
Skrócona nazwa emitenta
SCO-PAK S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SCO-PAK S.A. - korekta dotycząca wcześniejszego wysłania załączników w nieodpowiednim formacie
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki SCO-PAK S.A. ("Spółka","Emitent") informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SCO-PAK S.A na dzień 28 czerwca 2011 roku o godz.15.00, w Kancelarii Notarialnej Katarzyny Borawskiej i Krzysztofa Borawskiego w Warszawie przy ulicy Nowy Świat 41A, lok.89- 91. Treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ i projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu. Podstawa prawna;§38 ust.1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
projekty_ uchwał_ ZWZ_28.06.2011r.pdf projekty uchwał
ogłoszenieo zwołaniu ZWZ28.06.2011.pdf ogłoszenie

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SCO-PAK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SCO-PAK S.A.
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-383 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Prosta 28
(ulica) (numer)
+48 82 565 40 17 +48 82 565 47 57
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
563-15-88-270 110150964
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-27 Grzegorz Pleskot Prezes Zarządu Grzegorz Pleskot

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1nx7q9

Podziel się opinią

Share
d1nx7q9
d1nx7q9