Trwa ładowanie...
d2kil4v

Sco-Pak wyemituje obligacje serii H o wartości nominalnej do 25 mln zł

Warszawa, 27.07.2015 (ISBnews) - Zarząd Sco-Pak podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii H, która przewiduje emisję 2 500 zabezpieczonych papierów o wartości nominalnej 10 tys. zł każda obligacja i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 25 mln zł, podała spółka.

Share
d2kil4v

Obligacje będą oprocentowane według stopy procentowej WIBOR 6M plus marża w skali roku, o terminie wykupu w dniu, w którym upłynie 72 miesiące licząc od dnia ich przydziału subskrybentom i po cenie emisyjnej jednej obligacji równej wartości nominalnej jednej obligacji, podano w komunikacie.

"Zarząd emitenta ustalił termin przyjęcia propozycji nabycia obligacji serii H obligacje nie później niż do dnia 31 lipca 2015 roku" - czytamy dalej.

Wartość zaciągniętych zobowiązań na 30 czerwca br. wynosi: 97,81 mln zł, podała także spółka.

d2kil4v

W odrębnym komunikacie Sco-Pak podał, że "w związku z procesem uruchomienia środków pieniężnych wynikających z zawartych w dniu 24 lipca 2015 roku umów dotyczących pozyskania finansowania spłata obligacji nastąpi nie później niż do dnia 29 lipca 2015 roku".

Ponadto spółka poinformowała także, że podpisała z Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP) jako pożyczkodawcą, Bankiem Zachodnim WBK jako kredytodawcą, koordynatorem finansowania i agentem zabezpieczenia oraz BZ WBK Faktor jako faktorem umowę wspólnych warunków, na podstawie której zostały uzgodnione określone warunki wspólne dla finansowań udzielonych spółce w celu refinansowania części zadłużenia z tytułu obligacji serii E, obligacji serii F oraz obligacji serii G wyemitowanych przez spółkę oraz na finansowanie bieżącej działalności spółki.

"W związku z zawarciem umowy wspólnych warunków w dniu 24 lipca 2015 r. spółka jako kredytobiorca oraz bank jako kredytodawca zawarli umowę kredytów, na podstawie której bank zgodził się udostępnić spółce: (i) kredyt terminowy w PLN w maksymalnej wysokości 23 500 000 zł oraz (ii) kredyt w rachunku bieżącym w PLN w wysokości 7 500 000 zł na warunkach określonych w umowie kredytów oraz umowie wspólnych warunków" - czytamy w komunikacie.

Kredyt terminowy zostanie w całości przeznaczony na spłatę zobowiązań spółki z tytułu emisji obligacji serii E, F i G. Ostateczny termin spłaty upływa 24 lipca 2020r. Kredyt w rachunku bieżącym zostanie przeznaczony na sfinansowanie bieżącej działalności spółki.

d2kil4v

Podstawowym przedmiotem działalności spółki do listopada 2009 r. była produkcja i sprzedaż tektury oraz opakowań z tektury. Od początku grudnia 2009 r. tj. od daty zakończenia budowy i rozruchu technologicznego Fabryki Papieru w Orchówku do chwili obecnej przedmiotem działalności spółki jest produkcja papieru, tektury i opakowań z tektury. W połowie czerwca 2013 r. Sco-Pak przeniósł notowania akcji z NewConnect na główny parkiet warszawskiej giełdy.

(ISBnews)

d2kil4v

Podziel się opinią

Share
d2kil4v
d2kil4v