Trwa ładowanie...
d1wj0pi
espi

SECO/WARWICK S.A. - Rejestracja w KDPW Akcji Serii E (31/2013)

SECO/WARWICK S.A. - Rejestracja w KDPW Akcji Serii E (31/2013)
Share
d1wj0pi
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2013
Data sporządzenia: 2013-09-09
Skrócona nazwa emitenta
SECO/WARWICK S.A.
Temat
Rejestracja w KDPW Akcji Serii E
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd SECO/WARWICK S.A. ("Spółka") informuje, że zgodnie z Komunikatem Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 9 września 2013 roku, na postawie Uchwały nr 661/13 Zarządu KDPW S.A. z dnia 28 sierpnia 2013 roku, w dniu 10 września 2013 roku w Krajowym Depozycie nastąpi rejestracja łącznie 149 239 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki, o wartości nominalnej 0,20 zł każda, które oznaczono kodem PLWRWCK00013. Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
SECO/WARWICK S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
66-200 Świebodzin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Sobieskiego 8
(ulica) (numer)
(0 68) 38 20 500 (0 68) 38 20 555
(telefon) (fax)
info@secowarwick.com.pl www.secowarwick.com.pl
(e-mail) (www)
PL9270100756 970011679
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-09 Paweł Wyrzykowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1wj0pi

Podziel się opinią

Share
d1wj0pi
d1wj0pi